Stabilt inom byggindustrin

Stabilt inom byggindustrin
Måttlig tillväxt men ökad sysselsättning och ökat byggande. Det är tendenserna inom byggindustrin enligt Konjunkturinstitutets junimätning.

Fortsatt stabilt inom byggsektorn blir slutsatsen när Konjunkturinstitutet mäter läget i näringslivet i juni. Sysselsättningen i näringslivet har stigit, men tillväxten varit måttlig och enligt institutets granskning klart lägre än under 2007.

Byggindustrin fortsätter dock vara en stark bransch i sammanhanget. Företagen räknar med en fortsatt god orderingång, liksom oförändrade nivåer på anbudspriser och byggande. Över 90 procent av byggföretagen är nöjda eller mycket nöjda med orderstockens storlek.

Metallvaruindustrin räknas som en bransch på väg upp, medan bland andra trävaruindustrin är på nedgång.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Krigets påverkan är både direkt och indirekt
NCC köper danskt entreprenadföretaget