Nyheter

Stabilt tredje kvartal för Peab

Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab. Bild: Peab

Peab rörelseresultat ökade det tredje kvartalet, från förra årets 844 miljoner kronor till årets 1,1 miljarder kronor.
– Lönsam tillväxt och hög orderingång sammanfattar årets tredje kvartal, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Nettoomsättningen för de tre månaderna uppgick till drygt 16,1 miljarder kronor (14,8). Resultatet före skatt landande på 1,095 miljarder, vilket är en ökning 271 miljoner kronor jämfört med tredje kvartalet förra året.

Rörelsemarginalen var 6,8 procent (5,7) och orderingången strax över 13,8 miljarder, jämfört med förra årets dryga 11.7 miljarder.

Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab:
– Rörelsemarginalerna fortsätter att förbättras inom såväl entreprenadverksamheterna som bostadsutveckling, vilket är en följd av flera års medvetet arbete. Trots osäkerhet avseende material- och energipriser förblir marknadsutsikterna goda. Peabs diversifierade verksamhet vad gäller länder, produkter och kunder fortsätter att vara en styrka för oss, skriver han i vd-kommentaren.  

Resultat före skatt för de nio första månaderna uppgick till 1,836 miljarder kronor (1,626) och rörelseresultat till 1,852 miljarder kronor (1,716).

Utsikterna framöver väntas fortsätta vara stabila, enligt vd:n. ”För påbörjade bostadsinvesteringar 2021 har prognoserna förbättrats i Sverige och Finland sedan föregående rapport och pekar nu uppåt. I Norge förväntas bostadsbyggandet att vara oförändrat under 2021. Övrigt husbyggande förväntas öka i samtliga våra tre verksamhetsländer under 2021”.

Osäkerheten kring material- och energipriserna består, enligt Jesper Göransson, som skriver att Peab arbetar ständigt med att effektivisera produktionen, men samtidigt får räkna med att byggkostnaderna successivt fortsätter att öka. 

Angående Cementas situation skriver han: 

”En annan osäkerhet som skulle påverka Peab, liksom hela bygg- och anläggningsbranschen och samhället, är den om tillgången till cement från Cementas täkt i Slite skulle upphöra. Även i denna fråga fortsätter vi att följa situationen, och framför allt arbeta med egna alternativa bindemedel samt säkra tillgången till cement genom egen import”.