Nyheter

Stadens stilpolis

Kan man veta mer om skönhet än andra? Skönhetsrådet i Stockholm tror sig veta en hel del i alla fall. <br></br> — Vi representerar stockholmarna i frågor som rör till exempel arkitektur, säger Martin Rörby, kanslichef på Skönhetsrådet.

Skönhetsrådet väcker känslor. Nätverket Yimby (Yes in my backyard), som bland annat förespråkar en förtätad stadsbild i Stockholm, har kallat Skönhetsrådet för ” en liten odemokratisk grupp av proffstyckare” och ett slags ” Ett slags elitistiskt kulturråd”.
Stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal har i intervjuer kallat rådet för ”en kommunal smakdomare som ska bestämma vad som är fint eller fult”. Men Skönhetsrådets kanslichef Martin Rörby anser att rådet fyller en viktig funktion.

— Det behövs ett fristående organ i staden som inte är beroende av kortsiktiga politiska delmål. Vi är oberoende och ser byggprojekt och stadsmiljöer ur en mängd perspektiv, säger han.

Skönhetsrådet är enbart rådgivande men Martin Rörby anser att deras åsikter ofta tas i beaktande när projekt utvecklas. Sammanlagt är det 13 ledamöter i Skönhetsrådet med representanter från till exempel Sveriges Arkitekter, Statens Fastighetsverk och Svenska Naturskyddsföreningen. Fyra av ledamöterna är politiskt tillsatta vilket innebär att det ibland sitter politiker i rådet. Just nu finns det två politiker representerade.

På vilket sätt är politiker sakkunniga i arkitektur och skönhet?
— De som är politiskt tillsatta har ofta en bakgrund inom till exempel stadsbyggnadsnämnden eller liknande. Sedan handlar det om att vi är ett förtroenderåd åt staden. Då ska också staden ha insyn i verksamheten, säger Martin Rörby.

Kan man verkligen säga vad som är fult eller vackert?
— Nej, och det gör vi inte heller. Vi bedömer kvalitén i olika projekt. Det kan till exempel handla om projektet passar in i sin omgivning.

Har ni avrått från byggnader som ni idag tycker är vackra?
— Ja, ett exempel är Hötorgsskraporna. Men nu försvarar vi dem. Och så ska det vara. Det vore konstigt om vi inom rådet inte ändrade våra värderingar med tiden.

Medelåldern inom Skönhetsrådet är hög. Den yngsta medlemmen är född 1971. Dessutom har rådet endast två kvinnor representerade.

Är det ett problem att ni är en så homogen grupp inom Skönhetsrådet?
— Jag ser det inte som ett problem. På pappret kan det se ut som om vi är homogena men vi har alla olika erfarenheter och kynnen.

Fakta / Skönhetsrådet

Stockholms skönhetsråd är ett organ inom Stockholms stad. Dess syfte är att bevara och utveckla de estetiska värdena i staden.

Rådet, bildat 1919, granskar bland annat byggplaner och yttrar sig över olika projekt.

Rådet fungerar huvudsakligen som rådgivareåt myndigheter, kommittéer, delegationer och utskott.

Källa: Stockholms stad