Nyheter

Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen

Nobel Center - sett från Skeppsholmen. David Chipperfield Architects.

Detaljplanen för Nobel Center antogs av stadsbyggnadsnämnden på tisdagen. 

Byggandet av ett Nobel Center i Stockholm kommer därmed allt närmare. 

På tidgagen antogs förslaget till detaljplan för Nobel Center i stadsbyggnadsnämnden. Förslaget röstades igenom med siffrorna 8-5. Moderaterna och Socialdemokraterna röstade ja medan ledamöter från Miljöpartiet, Vänstern, Kristdemokraterna och Liberalerna röstade emot.

– Vi är glada för det stöd som staden visar för det hus vi har arbetat fram tillsammans med en av världens främsta arkitekter, kommenterar Susanne Lindh, vd för Nobelhuset, på hemsidan.

I torsdags förra veckan togs ärendet om Nobel Center, som planeras på Blasieholmen, upp till beslut i exploateringsnämnden. Bygget klubbades, som förväntat, igenom.

– Bang. Genomförandet av Nobel Center klubbat i exploateringsnämnden, skriver borgarrådssekreteraren Oscar Lavelid (S) på twitter.

Inför mötet skrev exploateringskontoret i sitt förslag till beslut:

”Kontoret bedömer att exploateringen ur ett långsiktigt perspektiv kommer att bidra positivt till Stockholms ekonomiska utveckling och att Nobel Center kommer att få positiva samhällsekonomiska effekter. Mot redovisad bakgrund föreslår kontoret att nämnden godkänner förslag till överenskommelse om exploatering samt kontorets investeringsutgifter om cirka 227 mnkr.”

Kritik mot bygget har riktats från flera håll. Exempelvis hävdar Liberalerna att bygget blir betydligt dyrare än planerat.

– Kostnaden för projektet har nästan fördubblats. Det som tidigare skulle vara en plus-minus-noll-affär ser nu ut att börja skena för Stockholms skattebetalare. Det här blir inte alls det öppna, publiktillvända vetenskapshus som stockholmarna kan dra nytta av. Det blir fel hus på platsen och nu blir det dessutom ett mycket dyrt hus, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

Nästa steg blir att kommunfullmäktige ska säga sitt. Enligt den övergripande tidplanen är byggstart planerad under kvartal 4 2016 alternativt kvartal 1 2017. Invigning beräknas till tidigast nobeldagen 10 december 2019.