Nyheter

Stadsdel i Stockholm får smart elnät

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm kan bli den första svenska stadsdelen med ett intelligent elnät. Det ska ge invånarna billigare elräkning och göra det lättare att koppla in el från vindkraft och solceller i husen.

I området runt de gamla gasklockorna i Hjorthagen pågår det största byggprojektet i Stockholm sedan Hammarby Sjöstad började byggas för drygt tio år sedan.

Här ska en ny miljövänlig stadsdel med 10 000 nya bostäder och 30 000 nya kontorsplatser växa upp.

Liksom i sjöstaden ska Norra Djurgårdsstaden utveckla nya metoder att ta hand om och utvinna energi ur bland annat avloppsvatten och avfall.

Men planerna för Djurgårdsstaden går ett steg längre: hela stadsdelen ska få ett smart elnät, som kan styras på ett sådant sätt att användningen av energi minskar kraftigt.

Bakom projektet står kraftföretaget ABB och nät- och energibolaget Fortum, i samarbete med exploatören Stockholms stad.

Hälften mot Hammarby sjöstad

Målet är att få ner användningen av energi till maximalt 55 kWh per kvadratmeter och år, ungefär hälften mot Hammarby sjöstad.

Det nya, automatiserade elnätet kommer att spela en viktig roll för att nå det målet. Här kan nätoperatören snabbt få uppgifter om tillgång och efterfrågan på el. Informationen skickas sedan vidare genom systemet till enskilda hushåll, fastighetsägare och företag.

– Tanken är att man ska kunna ställa in diskmaskinen, uppvärmningen eller ventilationen så att den jobbar den tid på dygnet när elpriset och miljöpåverkan är som lägst, säger Tomas Wall, chef för Fortums FoU i Sverige.

Nästa steg är att mata in förnybara energikällor – kanske producerade i stadsdelen genom till exempel solceller på hustaken – i elnätet.

För att få reserver vid belastningstoppar kan nätet också utrustas med lokala energilager av det slag som ABB utvecklar.

Laddar elbilen

Elbilarna på parkeringen kan anslutas till laddstolpar och laddas från stadsdelsnätet — men också fungera som extra energilager för hushållen.

– Styrbarheten och flexibiliteten i de smarta näten gör det möjligt att hitta en mängd olika sätt att använda energin effektivare, säger Karl Elfstadius, marknadschef för ABBs utveckling av intelligenta elnät.

Om ABB och Fortum lyckas få ihop pengar till sitt FoU-projekt från byggbolag och andra intresserade företag kan Norra Djurgårdsstaden bli ett viktigt skyltfönster för svensk miljö- och energiteknik.

– Det här är Hammarby Sjöstad 2.0 – modellen för nästa generation av hållbar stadsutveckling, säger Tomas Gustafsson, miljö- och hållbarhetsstrateg på Stockholms stads exploateringskontor.