Nyheter

Stadsjurist misstänks vara jävig

Stadsjuristen i Göteborg hoppar av utredningen om mutor hos tjänstemän på Familjebostäder och kommunen. Hans egen fru var vd för Familjebostäder i fyra år.

Den misstänkta muthärvan i Göteborg växer. Nu förklarar sig den förste stadsjuristen, Gunnar Andersson, jävig.

Mellan 1998 och 2002 var hans fru vd för Familjebostäder. Det är också tjänstemän på Familjebostäder och på Göteborgs Idrotts- och föreningsförvaltning som misstänks för mutbrott. Dessutom är en av hans jurister nära anhörig till en av de tjänstemän på Idrotts- och föreningsförvaltningen som utpekats som mutad.

— Med anledning av det kraftfulla fokus på min person och med hänsyn till mina anhöriga, vänner och medarbetare, har jag i går (9 maj 2010) meddelat stadsdirektören Åke Jacobsson att jag förklarar mig jävig i allt som rör påståendena om mutor i denna aktuella affär, skriver han i ett pressmeddelande på måndagen.

Gunnar Andersson konstaterar också att en jävutredning satts igång mot honom. Det var ett reportage i tv-programmet Uppdrag granskning som avslöjade en misstänkt muthärva. Tjänstemän på kommunen ska i flera år under 2000-talet haft privata affärer med byggföretagaren Stefan Allbäck, samtidigt som de beställt uppdrag av hans företag Stefan Allbäck Byggnads.

Efter avslöjandena tog statsåklagaren på Riksenheten mot korruption, den 29 april beslut om att inleda en förundersökning om misstänkt grovt mutbrott.

Dessutom har kommunen bett revisionsfirman Ernst & Young att utreda ärendet. I en tidig rapport, där ett antal fakturor granskats, konstateras bland annat att ett antal av entreprenadfakturorna är undermåligt specificerade.

Under måndagen överlämnades en ny rapport från Ernst & Young där man undersökt förhållandet mellan just Stefan Allbäck Byggnads och kommunen. Det finns inga indikationer om att otillbörliga relationer pågått kan påvisas, skriver revisionsfirman. Samtidigt anser Ernst & Young att dokumentationen på kommunen är så bristfällig att det inte kan uteslutas att kommunen fakturerats felaktigt, om uppsåt funnits.