Nyheter

”Ställ högre krav på byggföretagen”

Slimmade budgetar och tuffa tidsramar skapar risk för olyckor och byggfel. <br></br> ”Ställ högre krav på arbetsgivarna”, kräver organisationen Byggcheferna av regeringen.

Det är på debattplats i Dagens Industri som Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna riktar sig till regeringen.
— Regeringen kan hjälpa oss att reducera arbetsmiljöriskerna genom att ställa ökade krav på arbetsgivarna att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapa ett tydligare regelverk för uppföljning av arbetsmiljön, skriver Lars Bergqvist.

En enkät bland chefer i branschen, Byggchefsbarometern, visar att var fjärde byggchef tänjer på arbetsmiljöreglerna för att få arbetet att fungera smidigt.
Var tredje byggchef anser att det finns risk att de bygger in fukt.

Byggcheferna anser att det är företagens pressade tidsscheman och budgetar som är orsaken till problemen. Och därför måste kraven på företagen bli hårdare.

— Priset för vår hälsa kan inte vägas mot prislappen för ett kostnadseffektivt byggprojekt, skriver Lars Bergqvist i artikeln.