Nyheter

Ställer sig bakom kvalitetsutmärkelse

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Byggföretagen sluter nu, tillsammans med Byggherrarna, upp bakom kvalitetsutmärkelsen PQi – Utmärkt Projektkvalitet.
– Genom att mäta projekten kan vi identifiera tidstjuvar. Tid är pengar och pengar är dyra i dag, säger vd Catharina Elmsäter Svärd.

I maj förra året anslöt sig Byggföretagen till PQi (Project Quality Index), en automatiserad molntjänst för mätning av kvaliteten i byggprojekt, som Binosight, forskare vid Luleå tekniska universitet och Byggherrarna har utvecklat och står bakom. Nu sluter även branschorganisationen upp bakom kvalitetsutmärkelsen som i år delas ut för tredje gången. Förra året segrade Sperlingens Backe 47 i centrala Stockholm och Uppsala Business Park Labbhus. Inom några dagar tillkännages årets vinnare.

– Alla behöver känna sina projekt för att säkerställa att det blir rätt från början. PQi är ett verktyg för att göra detta, där man svart på vitt ser var man behöver sätta in åtgärder. Det är ett lärande verktyg där den som driver projekt utvecklar sig själv för att göra rätt, säger Catharina Elmsäter Svärd.

”Det ger hopp”

Hon lyfter betydelsen av att både byggherrar och entreprenörer delar en gemensam bild för att kunna förändra och även betydelsen av att uppmärksamma goda exempel.

– Speciellt i dessa tider känns det viktigt att visa att det går att lyckas. Det ger hopp. Det är tufft nu men vi vet att det kommer att vända. Frågan är; vad använder vi tiden till fram till dess? Det finns enorma underliggande behov i samhället där byggbranschen kommer att spela en avgörande roll framöver. Trots alla utmaningar gäller det nu för varje bolag att orka se över strukturen för hur man jobbar. Se till att bygga rätt kompetens och hitta sina styrkor för att vara redo när det vänder. Här kan PQi vara ett verktyg som hjälper företagen att snabbare komma tillbaka på rätt nivå.

Transparens

En ökad transparens är något som Catharina Elmsäter vill se mer av i byggsektorn.

– Transparens är väldigt viktigt. Känner man inte till problemen kan man inte heller åtgärda. Bästa sättet att se hur projektet mår är att se hur alla som arbetar i det mår. Genom att mäta med PQi får vi många ögon och öron i projektet. Det blir ett sätt att mycket tidigare upptäcka vad som håller på att ske, innan det händer, säger hon och fortsätter:

– För alla som involveras i mätningarna kan det också ge en ökad medvetenhet om att ”jag är en del av en helhet”. Det stärker även insikten att man har ett eget ansvar att göra något. Transparens ställer dock krav på ledningen att hantera informationen på ett konstruktivt sätt. Inte bestraffa utan snarare uppmuntra att berätta om fel och risker.

Fakta – Kvalitetsutmärkelsen PQi – Utmärkt Projektkvalitét

Tilldelas byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med Best Practice för branschen. Referensvärden för Best Practice baseras på alla mätta projekt och uppdateras löpande – fram till idag ca 350 projekt. Varje nominerat projekt genomgår en kontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. Priset delas ut av Byggherrarna, Byggföretagen och Binosight AB tillsammans.

Fakta – PQi

Är en enkätbaserad tjänst för att identifiera risker tidigt i byggprojekt. Den ger stöd för att vidta åtgärder innan projektet drabbas av onödiga kostnader, förseningar och olyckor. Tjänsten är utvecklad tillsammans med Byggherrarna och Luleå tekniska universitet. Mätområden är bl a projektets förutsättningar och funktion, samt arbetsklimat och säkerhetsklimatet. Resultatet presenteras på ett standardiserat sätt där man kan jämföra med och lära av branschstandard.