Nyheter

Stämde fel bolag i Metronomen-tvist

Ägaren av grannfastigheten till SSM:s projekt Metronomen har krävt SSM på 17,7 miljoner kronor i skadestånd för miljöskada.
På grund av bygget tvingades en av hyresgästerna, en skola, att använda en annan ingång och elevernas spring och nedskräpning gjorde att övriga hyresgäster stördes så  mycket att de inte ville vara kvar och fastighetsägarens hyresintäkter uteblev. 
Nu slår dock mark- och miljödomstolen fast att stämningen riktats mot fel part, då SSM Bygg överlåtit entreprenadkontraktet till SSM PG.  

 
Förseningarna runt projektet Metronomen på Telefonplan i Stockholm har lett till att bostadsutvecklaren SSM stämts av köpare. Men projektets förseningar har också orsakat irritation av andra anledningar. 
Det var i början av året som fastighetsägaren Fastighets AB Tellusborgsvägen 67 skickade in en stämningsansökan till Nacka tingsrätt. Stämningen var riktad mot SSM Bygg och Fastighet AB och bostadsrättsföreningen Metronomen. Saken gällde ett skadestånd på cirka 17,7 miljoner kronor.
Fastighets AB Tellusborgsvägen 67 äger grannfastigheten till Metronomen, SSM:s projekt med 188 bostadsrätter vid Telefonplan.

I stämningsansökan skriver fastighetsbolaget bland annat att under byggnationen har marken grävts ut så att flera av hyresgästerna inte kunnat använda sina entréer som vanligt. Sedan augusti/september 2016 har hyresgästerna inte kunnat använda sina entréer, står det i stämningsansökan. En av hyresgästerna, en gymnasieskola, var därför tvungen att använda en annan ingång till sin lokal. Elevernas ”ständiga spring och nedsmutsning i huset i form av bland annat cigarettfimpar och snus”, har fått de övriga hyresgästerna att klaga på ”den ohållbara situationen.” Hade eleverna kunnat använda sin ordinarie entré, hade de inte stört övriga hyresgäster i huset.

Vissa hyresgäster har flyttat ut under tiden, då de valde att inte förlänga sina hyreskontrakt. Lokalerna som då stod tomma gick inte att hyra ut eftersom potentiella hyresgäster blivit avskräckta när de sett att ”entréer är fulla av spring och stökiga ungdomar.”

Fastighets AB Tellusborgsvägen 67 menar att de lidit skada i form av lägre hyresintäkter och uteblivna hyresintäkter.
Dessutom har skador på fastigheten uppstått i form av förslitningar och skador och hyresgästerna har störts av buller och skakningar från bygget. Bland annat har också stenar från sprängningar flugit och landat på fastighetens tak. 

Fastighets AB Tellusborgsvägen 67 krävde drygt 13 miljoner kronor i skadestånd för fastighetens negativa värdeförändring på grund av störningarna och cirka 4,7 miljoner kronor i skadestånd för utebliven hyra.

SSM Bygg och Fastighet AB bestred talan på grunden att den riktas mot fel part i detta mål, då de inte utfört några entreprenadarbeten på fastigheten.
I juli 2017 tecknades ett totalentreprenadkontrakt mellan SSM Bygg och Fastighet AB och SSM PG Bygg AB, ett avtal som är undertecknat och godkänt av bostadsrättsföreningen.

SSM Bygg och Fastighet AB har också svarat att när ett utkast till stämningsansökan kom fick de inte nog med tid att sätta sig in i ärendet och informera Fastighets AB Tellusborgsvägen 67 om avtalsöverlåtelsen innan stämningsansökan skickades in till tingsrätten.

Målet som nu avgjorts är en deldom, då flera olika käromål finns. Mark- och miljödomstolens prövning rörde inte heller själva sakfrågan, utan begränsades till frågan om stämningen riktats till fel part. 

Tingsrätten meddelar att SSM Bygg och Fastighet AB är fel part och därför inte kan hållas ansvarig för påstådd miljöskada.
Fastighets AB Tellusborgsvägen 67 ska nu ersätta motpartens rättegångskostnader med 30 000 kronor, enligt utslaget.