Nyheter

Stämmer Trafikverket på 65 miljoner kronor

Forskaren och uppfinnaren Karl Gunnar Ohlson vid en väg med KGOIII-beläggning. Bild: KGO Mixing

Forskningsbolaget KGO Mixing AB stämmer Trafikverket på nästan 65 miljoner kronor.
I stämningsansökan anklagas Trafikverket för att inte ha fullföljt ett licensavtal som tecknades mellan parterna år 2012.
Trafikverket bestrider och anger dels att de följt licensavtalet och dels att de inte delar bolagets uppfattning om fördelarna med den metod för asfaltbeläggning som de genom avtalet fått nyttjanderätt till.

Stämningen skickades in till Falu Tingsrätt i början av oktober och handlar om att KGO Mixing AB stämmer Trafikverket på 65 miljoner kronor i ersättning för avtalsbrott.
KGO Mixing menar att Trafikverket har misslyckats med att fullfölja sina åtaganden enligt det licensavtal som tecknades i början av 2012.

Licensavtalet gick ut på att Trafikverket fick nyttjanderätten till företaget och en patenterad metod, kallad KGOIII-metoden, för att göra asfaltbeläggning mera hållbar.
– Med tanke på hur stora ekonomiska och miljömässiga besparingar som KGOIII-metoden bidrar till, är vi förvånade över avtalsbrottet, säger Victoria Lindquist vd KGO Mixings.

– Trafikverket bestrider stämningen helt och hållet. Vi anser att vi följt avtalet till hundra procent, och vi delar inte företagets uppfattning om hur metoden fungerar, säger Rogert Andersson, affärsjurist på Trafikverket.
Avtalet, som skulle ge KGO Mixing 65 miljoner kronor i ersättning, sades upp i början av 2015 av Trafikverket.

– Det sades upp utan giltig grund, och vi har inte fått någon förklaring till varför, säger Victoria Lindquist.
– Vi har sagt upp avtalet i enlighet med hur uppsägning skall gå till enligt bestämmelserna i avtalet och vi har ingen skyldighet att använda metoden. Vi ser heller inte de fördelar med metoden som bolaget anser finns. Val av metod bör i princip bestämmas av våra beläggningsentreprenörer så länge beläggningsarbetena uppnår den av Trafikverket föreskrivna kvaliteten och funktionen, säger Rogert Andersson.
Trafikverket kommer nu att lämna in sitt svaromål inom tre veckor.

KGO Mixing grundades år 2010 av Karl Gunnar Ohlson, som har en bakgrund som licentiat inom väg- och vattenbyggnad. Under tidigt 1970-tal arbetade Ohlson som konsult på AB Vattenbyggnadsbyrån i ett projekt i Kuwait. Han forskade bland annat om den negativa inverkan hett klimat har på asfalt, och efter nästan 30 år resulterade hans forskning i den patenterade metoden som fått namnet KGOIII-metoden.
Ohlsons metod sägs ta bort orsaken till skador i asfaltbeläggningen, vilket resulterar i att beläggningen håller längre.

Trafikverket har sedan år 1998 utfört prover och dokumenterat resultaten som användning av KGOIII-metoden ger, vilket ledde till att avtal mellan Trafikverket och KGO Mixing.
Trafikverket skulle bland annat skapa en särskild organisation för det aktuella nyttjandet och även genomföra stora utbildningsinsatser för personalen.

KGO Mixing räknar med att Trafikverket, under avtalstiden, har sparat 350 miljoner kronor i investeringsvärde tack vare metoden.
Detta trots att Trafikverket har begränsat användningen av KGOIII-beläggningen till endast omkring sex procent av Trafikverkets totala produktionsbehov.
– Vi vet inte varför Trafikverket inte använt metoden i större utsträckning. Man kan fundera på om Trafikverket har satts under press för att avsluta samarbetet då några rationella skäl till detta absolut inte finns, säger Victoria Lindquist.