Nyheter

Standup med smarta lösningar

Thomas Eriksson, vd AB Realisator Robotics, pratade om deras robotplattform. Foto: Anna Sjöström

Robotar, IoT-lösningar för hissar, AR-glasögon och diagnostikverktyg för rörinstallationer – alla får de plats på Bygginnovationens scen.
De arrangerar standup där projekt som beviljats stöd kan berätta mera om sina smarta produkter och tjänster.


Bygginnovationen deltar med sju projekt som visar upp och berättar om sina produkter och tjänster under Innovationsstandup arrangeras på Nordbyggs scen.
Först ut var Fabian Assarsson från Sicada som presenterade deras IoT-baserade servicemodell för hissar.

Deras lösning, en liten puck, gör så att hissföretag på distans kan se vad som hänt med hissen, vilket underlättar service och underhåll.
– Den är kompatibel med olika styrsystem och via en server skickas rätt information ut till rätt person, sa Fabian Assarsson.
Nu är planen att installera en puck på 150 enheter och börja bygga mjukvaran. 

Thomas Eriksson, vd AB Realisator Robotics, berättade om deras robotplattform Fumo som är under utveckling. Ursprungligen var den tänkt för räddningstjänsten, och då skulle exempelvis roboten förses med kamera för att undersöka farliga platser.
Sedan växte idén fram om att roboten även kan användas för lättare transporter inom byggindustrin.
– Den kan vara ett alternativ för till exempel transport i trånga utrymmen,  uppför och nedför trappor, repetitiv transport och transport från lager till montageplatserna.

Målsättningen med projekt är bland annat uppskatta affärsmässiga nyttan med att använda Fumo för olika typer av lättare transporter, sondera vilken kapacitet Fumo har i dagsläget, speciellt bärkapacitet i olika situationer,  och uppskatta vilken teknikutveckling som är nödvändig för att den ska vara kommersiellt intressant samt kostnaden för denna teknikutveckling.

Övriga innovationer som presenteras i standupen är: Robot som bygger väggar (Julia Fransson, Build-r),  Härgring – one of a kind (Kristofer Björlström, Hägring), Rörskopi – Analys av fastighetsledningar, (Maria Ovsiannikow) och Tysta offentliga rum, (Johan Emanual, IMCG.)

Fakta: Bygginnovationen 
Bygginnovationen är ett nationellt innovationsprogram för att initiera innovationsprojekt som kan leda vidare till kommersialisering.
Sveriges innovationsmyndighet Vinnova samverkar med representanter för samhällsbyggnadssektorn och skapar med Bygginnovationen en aktiv innovationsmiljö som bidrar till att produktiviteten i sektorn stärks.  

Bygginnovationen har sedan starten 2011 beviljat bidrag till över 100 projekt. Merparten av de beviljade ansökningarna kommer från små och medelstora företag och i nästan samtliga projekt medverkar högskolor/universitet.