Nyheter

”Stäng ner gamla ID06-kort redan nu”

Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06 och Jessica Löfström, vd på Socialt & Hållbart Byggande. Foto: Susanne Bengtsson

I januari 2020 ska det nya ID06-systemet träda i kraft, totalt ska 800 000 kort bytas ut.
Flera aktörer samlas nu kring ett upprop. 
– Vi som arbetar för säkra och trygga arbetsplatser har tagit ansvar redan nu och stängt ner de gamla ID06-korten. Vi vill uppmärksamma byggföretagen att de även måste ha koll på sina underleverantörer, säger Jessica Löfström, vd på Socialt & Hållbart Byggande och initiativtagare till uppropet.

Med det nya ID06-systemet som träder i kraft den 22 januari 2020 ska byggbranschen bli sundare och säkrare. De nya korten blir mycket starkare kopplade till individen genom att det krävs identifiering med pass eller bank-id. Arbetsgivarsambandet stärks också genom att kortet knyter samman företaget med individen. Information om försäkringar och arbetstillstånd kommer kopplas till kortet. Det finns även en koppling till Kompetensdatabasen, där ansvarig ute på ett projekt direkt kan se att en individ har rätt utbildning.

– Vi vet att de som fuskar med något oftast fuskar med allt. Med det nya ID06-kortet blir det svårare att fuska, men samtidigt är kortet är bara en liten del i hela systemet, säger Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06 

Jessica Löfström, vd på Socialt & Hållbart byggande, har tagit initiativ till ett upprop för att byggföretag och byggherrar ska prioritera att samarbeta med företag som redan bytt till de nya korten.

– Vi som arbetar för säkra och trygga arbetsplatser har tagit ansvar redan nu och stängt ner de gamla ID06-korten. Vi vill också uppmärksamma byggföretagen på att de även måste ha koll på sina underleverantörer. Annars finns risk att arbetet ute på byggena stannar av när det gamla systemet stängs ner, säger Jessica Löfström.

Bakgrunden till initiativet är att hon sett att den grova organiserade kriminaliteten ökar, att falska ID06-kort florerar på marknaden och att andelen ”förslavade byggarbetare” blir allt större. Då finns ingen anledning att förhala processen, menar hon.

– Vi har aldrig sett så mycket av detta i byggbranschen som vi gör nu. De nya ID06-korten är ett viktigt steg i att få bukt med problemen. Det blir svårare att fuska eftersom man måste bevisa vem man är.

Totalt är det 800 000 ID06-kort som ska bytas ut. Hittills har ID06 fått beställningar på cirka 540 000 kort. Det är knappt 200 000 svenska och 100 000 utländska användare som fortfarande inte beställt de nya korten.

– Den 22 januari ska vi vara up and running. Det blir inget nytt datum, eftersom vi redan flyttat fram kortbytet en gång. De som väntar till sista dagen riskerar långa leveranstider eftersom korten ska tryckas, distribueras och användarna ska identifiera sig. En bedömning är att 100 000 byggarbetare riskerar att inte komma in på sina jobb den 22 januari på grund av att de inte bytt ut sina kort i tid, säger Thor Johnsson.

Han poängterar samtidigt att det inte är lag på att ha ID06-kort. Däremot är det sedan 2016 lag på att föra personalliggare på arbetsplatsen.
–Om det är många som saknar kort den 22 januari kommer den manuella registreringen ta mycket tid.  

Faktaruta:

  • Stängning av det gamla ID06-systemet sker den 21 januari 2020. 
  • Under första halvåret 2019 har det beställts ungefär 480 000 nya ID06-kort av ca 52 000 företag.
  • Alla har inte fått ut ett nytt kort, beroende antingen på att ID handlingen inte varit korrekt eller på grund av att man avvaktat att bekräfta sin identitet.
  • ID06 rekommenderar företag att jaga på för att inte hamna efter företag där alla anställda redan har ett nytt ID06-kort.

Företag som stödjer uppropet: BFB företagens medlemmar, Riviära, CS Riv och håltagning, Void, Rijo, Hålmetodik i Luleå, Håltagarna borrteknik i Sverige, Branschföreningen STIB – ställningsbyggarna, JVAB, Från stan byggnads, PEAB, ExpanderaMera.