Rapport

Stark avslutning för Skanskas byggverksamhet

Anders Danielsson, koncernchef för Skanska. Foto: Skanska
Anders Danielsson, koncernchef för Skanska. Foto: Skanska

Skanskas rörelseresultat för sista kvartalet minskade till en miljard kronor (3,5) och intäkterna ökade något. Enligt koncernchef Anders Danielsson gick byggverksamheten starkt, trögare gick det för bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling.

Intäkterna för kvartalet uppgick till 41,9 miljarder kronor (40,4). För helåret minskade intäkterna från 2022-års 161,7 miljarder till förra årets 157,1 miljarder kronor.

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 3,2 miljarder kronor mot 2022-års 9,3 miljarder. Resultatet per aktie uppgick till 2,48 (7,28) kronor för perioden och 7,89 (18,62) kronor för helåret, styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 (7,50) kronor per aktie.

Byggverksamheten

För byggverksamheten landade orderingången på 44,1 miljarder för kvartalet (51,6) och för helåret 165,8 miljarder kronor mot 162,7 miljarder för 2022. Rörelseresultatet för byggsegmentet uppgick till 1,8 miljarder (2,3) och för helåret 5,6 (5,8).

Rörelseresultatet för projektutveckling uppgick till -1,4 (1,3) miljarder kronor för perioden och inkluderar nedskrivningar av tillgångar om -1,8 miljarder kronor i bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling. För helåret uppgick rörelseresultatet -2,6 (3,9) miljarder kronor och inkluderar nedskrivningar av tillgångar om totalt -2,8 miljarder kronor.

USA går starkt

”Byggverksamheten avslutade året med en stark rörelsemarginal och hög orderingång. Rörelsemarginalen för helåret landade i linje med vårt långsiktiga mål, med stabilt resultat från Norden och starkt resultat från vår amerikanska verksamhet. Orderstocken är fortsatt hög tack vare en stark orderingång i USA och Norge under året” skriver Anders Danielsson i vd-ordet där han även kommenterar segmentet bostadsutveckling.

”Försäljningsvolymerna fortsatte att vara lägre än normalt i det fjärde kvartalet. Vår Centraleuropeiska verksamhet levererade ett bra resultat både för fjärde kvartalet och för helåret medan övriga geografier påverkades av omställning till lägre volymer”.