Nyheter

Stark kritik mot rödgrön politik

Trots sänkt arbetsgivaravgift är företagarorganisationerna inte nöjda med den rödgröna budgetmotionen. Och Sveriges Byggindustrier gillar inte subventioner till bostadsproduktion.

Branschorganisationen Sveriges Byggindustriers reaktion på skuggbudgeten är väntad. Organisationen gillar varken subventioner till hyresrätter eller rotavdraget som en konjunkturåtgärd.

— Subventionsbyggande är ingen väg vi tror på. Vi har så dåliga erfarenheter av det tidigare. Att man börjar prata om subventioner nu kan leda till att planerade byggen skjuts upp, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.

Organisationen gillar dock rotavdraget — men bara som ett sätt att göra svarta jobb vita.

— Vi ser inte rotavdraget som en stimulans, säger Fredrik Isaksson.

Men HSB hyllar de rödgrönas ambitioner när det gäller bostadsbyggande och att rotavdraget kopplas till klimatåtgärder.

— HSB har länge efterlyst en politik för ökat byggande eftersom det i Sverige under en lång rad år byggts för få bostäder, vilket har bidragit till bostadsbrist och höga bostadspriser. Det är därför bra att ett förslag nu lanseras om att införa ett investeringsbidrag även om det enbart går till byggande av hyresrätter, säger Pernilla Bonde, förbundssekreterare i HSB Riksförbund, i ett pressmeddelande.
HSB anser dock att rotavdraget bör permanentas och inte bara användas som ett konjunkturpolitiskt instrument.

— Stödet till att renovera bostäder handlar inte bara om jobbpolitik. Det är ett stöd som måste permanentas om vi ska nå klimatmålen, säger Pernilla Bonde i pressmeddelandet.

Företagarförbundet ger oppositionen lägsta betyg för budgetmotionen. Visserligen gillar organisationen den sänkta arbetsgivaravgiften, men ogillar den höjda bensin- och kilometerskatten samt återinförandet av förmögenhetsskatten.

— De rödgröna ger med högerhanden men tar tillbaka flerfaldigt med vänster! Totalt blir förslagen tyvärr kontraproduktiva och gynnar inte företagande, tillväxt och jobbskapande, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på Företagarförbundet, i ett pressmeddelande.
Organisationen Företagarna har ungefär likartade synpunkter.

— Jag önskar att man fick plocka godbitarna från smörgåsbordet. Problemet är att man måste ta av allt. Och notan blir tyvärr alltför dyr, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna, i ett pressmeddelande.
Företagarna gillar att de rödgröna vill sänka arbetsgivaravgiften, men gör tummen ner för förändringen att ta bort dagens nedsättning för anställning av ungdomar för att i stället ge avskaffad arbetsgivaravgift när arbetsgivare anställer en arbetslös ungdom.

— Oppositionens förslag är inte mycket till sänkning av arbetsgivaravgifterna totalt sett. Småföretagen behöver lägre skatter, men vi behöver också stabila regelverk, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Skattebetalarnas förening tycker att den rödgröna budgetmotionen för Sverige ett kliv tillbaka mot 1980-talet med ytterligare högre marginalskatter. Och Svenskt Näringsliv kallar den rödgröna ekonomiska politiken för en ”omfattande miljardrullning och skattechock”.

— De sänkta arbetsgivaravgifter som föreslås äts mer än väl upp av höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar. Sammantaget riskerar företagen därför att få uppleva höjda arbetsgivaravgifter med åtta miljarder under nästa år, säger Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

Stockholms Handelskammare varnar för att oppositionens politik riskerar att bromsa den ekonomiska återhämtningen i Sverige. Återinförd förmögenhetsskatt och höjda skatter på arbete är inte rätt väg att gå för världens hårdast beskattade företagare och löntagare, skriver handelskammaren i ett pressmeddelande.

Rödgrön budgetmotion

Några exempel på oppositionens förslag:

 • Nedtrappat förvärvsavdrag.
 • Avskaffad nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga.
 • Ny skatt på förmögna.
 • Koldioxidskatt.
 • Alkohol- och tobaksskatt.
 • Besparing på försvaret.
 • 100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser (varav 40 000 nya utbildningsplatser med bland annat utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning).
 • Sänkta arbetsgivaravgifter med 6 miljarder riktat till småföretag, generell nedsättning.
 • Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen höjs till 80 procent.
 • Mer resurser till kommunerna: totalt 12 miljarder kronor 2011 och 201.
 • Sänkt skatt för pensionärer — halverade klyftor för normalpensionärer.
 • Sänkt skatt för föräldralediga, sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer.
 • Ny sjukförsäkring: höjt tak och rehabilitering i stället för utförsäkring.