Nyheter

Stark rapport från Veidekke

Entreprenörsverksamheten i Norge är en av orsakerna till att Veidekke-koncernen fortsätter gå på plus. Även den svenska verksamheten har ökat omsättningen.

Rapporten visar ett kvartalsresultat på 285 miljoner norska kronor, jämfört med 242 miljoner under 2007. Omsättningen för andra kvartalet 2008 uppgick till 5 581 miljoner kronor. Det är en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period förra året.

— Det är tillfredställande att vi kan uppnå goda resultat trots en trög bostadsmarknad. Främst beroende på bredden i vår verksamhet och vårt starka fokus på marginalen i varje enskilt projekt, säger Veidekkes koncernchef Terje R Venold.

Kommersiellt och offentligt byggande samt infrastrukturprojekt i den norska entreprenadverksamheten är en viktig anledning till den starka kvartalsrapporten. Även i Sverige är omsättningen stabil. Halvårsresultatet för den svenska verksamheten visar en ökad omsättning från 1 775 miljoner kronor första halvåret 2007 till 1 831 miljoner kronor under motsvarande period 2008.

— Det är mycket glädjande att få presentera ett sådant gott halvårsresultat för den svenska verksamheten, säger Per-Ingemar Persson, vd för Veidekke Sverige.
— Det är framför allt glädjande att vår entreprenadverksamhet nu börjar ta fart. Våra marginaler förstärks kvartal för kvartal, vilket är mycket tillfredställande. Förutsättningarna ser goda ut och vi ser det kommande halvåret an med tillförsikt, trots de tydliga tecken på en avmattning av marknaden som finns.

Orderstocken har ökat från 2 082 miljoner kronor 2007 till på 2 430 miljoner kronor första halvåret 2008.