Nyheter

”Stark tillväxt och stabilt resultat”

Bravida levererade stark tillväxt i årets första kvartal. Foto: Bravida


Installationsbolaget Bravida redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2019 på 250 miljoner kronor (225).

Vd Mattias Johansson anser att företaget i det första kvartalet levererade en stark tillväxt och ett stabilt resultat.

Det uppger han i vd-ordet i delårsrapporten.

”Orderstocken är på rekordnivå och kassaflödet de senaste tolv månaderna är väl över vårt finansiella mål”, framhåller han.

I ett avsnitt om framtidsutsikter uppger han att orderstocken är på en hög nivå och att tyngdpunkten i orderstocken är många små och medelstora installationsprojekt som tillsammans med Bravidas stora serviceverksamhet kommer att bidra till en stabil utveckling även framöver, heter det.

Mattias Johansson konstaterar att Bravida för åttonde kvartalet i rad rapporterar organisk tillväxt.

”Genom god tillväxt i Norge, Danmark och Finland uppnår vi en total tillväxt på 10 procent i kvartalet, varav 5 organiskt. Serviceomsättningen ökade med 7 procent, vilket är godkänt då serviceuppdragen som regel är återkommande”, skriver han.

”Resultatutvecklingen är stabil med förbättring i Sverige, Danmark och Finland. Resultatet i Norge försämrades, vilket förklaras av nedskrivningar i två stora projekt som ingick i orderstocken vid förvärvet av Oras. Slutavräkning för dessa projekt kommer att ske under andra kvartalet 2019”, uppger Bravida-chefen.

”I Sverige förbättrade vi ebita-marginalen genom en högre bruttovinstmarginal som ett resultat av god kontroll i vår projektverksamhet. I Danmark förbättrades ebita-marginalen genom relativt lägre administrativa kostnader. Tack vare både god organisk tillväxt och förvärv fortsätter vi att närma oss en kritisk massa i Finland, vilket också resulterat i en förbättrad ebita-marginal”, fortsätter Mattias Johansson.

Vidare anser han att bolagets kassaflöde är starkt. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 414 miljoner kronor under kvartalet.

”Kassagenereringen uppgick till 131 procent, vilket är väsentligt över vårt mål”, skriver Bravida-chefen.

Nyhetsbyrån Direkt

Bravida kvartalsrapport:

  • Installationsbolaget Bravida redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2019 på 250 miljoner kronor (225).
  • Väntat var ett rörelseresultat på 248 miljoner kronor enligt Bloomberg News.
  • Nettoomsättningen steg till 5.013 miljoner kronor (4.557), jämfört med väntade 4.978 miljoner kronor.
  • Den organiska försäljningstillväxten förbättrades till 5 procent (1).
  • Resultatet före skatt blev 227 miljoner kronor (216), jämfört med förväntade 236 miljoner kronor.
  • Nettoresultatet ökade till 178 miljoner kronor (168).
  • Orderingången växte till 6.465 miljoner kronor (4.875).
  • Orderstocken vid utgången av kvartalet var 13.474 miljoner kronor (10.825).