Nyheter

Starkare byggkonjunktur ger 8 700 fler sysselsatta

Johan Deremar, prognosansvarig Byggföretagen.

Branschorganisationen Byggföretagen prognostiserar en stark återhämtning för bygg- och anläggning. Antalet sysselsatta ökar med 8 700 personer fram till 2022, och byggmarknaden påverkas positivt av en bostadsinjektion.
– Huvudbudskapet i prognosen är att det ljusnar, säger Johan Deremar, prognosansvarig på Byggföretagen.

Förra vårens mest dystra scenarion har undvikits. Enligt en färsk konjunkturprognos för perioden 2021-2022 kommer byggindustrin att växla upp under kommande år. Sammantaget ökar bygginvesteringarna med närmare 7 procent sett över hela prognosperioden.

– Huvudbudskapet i prognosen är att det ljusnar. Även om det varit lite avvaktande inledningsvis av året så kommer det att vända när restriktionerna lättar och vaccineringen börjar få effekt, säger Johan Deremar, prognosansvarig på Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen började varslen falla tillbaka under slutet av 2020.

– Nästa år kommer det vara ett stort sug efter arbetskraft igen.

Bostadsbyggandet, som trots allt ökade under fjolåret, växlar upp i år och fortsätter att stiga även nästa år och blir draglok för hela byggindustrin. Byggföretagen räknar med 53 000 påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus under 2020. För 2021 och 2022 är prognosen 57 000 respektive 59 500. För hyresrätter ökar byggandet i år, men sjunker tillbaka under 2022.

– Bostadsbyggandet ökar igen efter några sämre år. Pandemin har påverkat nybyggnationen mindre än till exempel det skärpta amorteringskravet. Nu finns möjlighet till ett nytt momentum så länge politiken inte gör det svårare för vanliga löntagare att låna, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Bygg- och anläggningsbranschens sammanlagda investeringsvolym, som innefattar bostäder, lokaler och anläggningar, ökar från 535 miljarder kronor under 2020 till 554 miljarder kronor 2021.

Offentliga anläggningsinvesteringarna fortsätter att stiga i år, men växlar ner något nästa år.

– Efter flera intensiva byggår kommer de stora projekten in i ett lugnare läge och vi ser inga nya stora satsningar i budgeten, säger Johan Deremar.

Även lokalinvesteringarna, som sjönk med 6 procent i fjol, fortsätter att falla i år. Men nästa år kan delsektorn visa positiva tillväxttal, enligt prognosen.

Totalt bedömer Byggföretagen att Sveriges BNP växer med 3,4 procent under innevarande år. Världsekonomin är under återhämtning, men den har försvagats på grund av nya nedstängningar i spåren av vinterns stora smittspridning. Under årets tredje kvartal bedöms däremot tillväxten i svensk ekonomi att öka relativt kraftigt när restriktionerna börjar rullas tillbaka. Under 2022 fortsätter BNP-uppgången och drivs då framför allt av hushållens konsumtion.

– Under prognosperioden tar byggindustrin igen den lilla nedgång som branschen drabbats av under coronapandemin. Däremot är det en bit kvar till toppnivåerna 2017, säger Johan Deremar.

Prognos 2021-2022

  • Sammantaget ökar bygginvesteringarna med närmare 7 procent sett över hela prognosperioden.
  • Antalet sysselsatta inom bygg- och anläggningsbranschen ökar med 8 700 personer fram till 2022.
  • Varslen inom bygg- och anläggning började vända nedåt i slutet av 2020.
  • Bostadsbyggandet vänder uppåt. Byggföretagen räknar med 53 000 påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus under 2020. För 2021 och 2022 är prognosen 57 000 respektive 59 500.
  • Bygg- och anläggningsbranschens sammanlagda investeringsvolym, som innefattar bostäder, lokaler och anläggningar, ökar från 535 miljarder kronor under 2020 till 554 miljarder kronor 2021 och 571 miljarder kronor 2022.
  •  Sveriges BNP växer med 3,4 procent under innevarande år
  • Källa: Byggföretagen