Nyheter

Starkt halvår för NVS

Installationsföretaget NVS redovisar ett starkt första halvår för 2008. Resultatet före skatt ökade med 61 procent till 119 miljoner kronor.

Nettoomsättningen ökade med 19 procent och uppgick till 1,7 miljarder kronor.

Koncernchef Håkan Bergkvist bedömer marknadssituationen som fortsatt god:
— Vi ser intressanta möjligheter för NVS koncept inom partnering- och samverkansentreprenader när satsningen på det så kallade miljonprogrammet tar fart, säger Håkan Bergkvist.

NVS har ett 80-tal kontor i Sverige och Norge. Verksamheten omfattar installationer inom värme och sanitet, industri, ventilation, kyla och sprinkler.