Nyheter

Starkt halvår för Peab

Både nettoomsättningen och rörelseresultatet har ökat för Peab enligt den senaste halvårsrapporten.

Även orderingången har varit stark under andra kvartalet.
— Det är mycket glädjande att Peab under det första halvåret kan uppvisa en ökande orderstock, säger Peabs vd och koncernchef Mats Paulsson i ett pressmeddelande.

Han påpekar dock att det fortfarande finns svårigheter att hitta finansiering och en osäkerhet om konjunkturutvecklingen.

Nettoomsättningen för Peab ökade med två procent till 17,1 miljarder kronor jämfört med 16,8 miljarder för första halvåret 2008. Rörelseresultatet uppgick till 707 miljoner kronor, vilket är en ökning från de 702 miljoner som noterades efter första halvåret 2008.