Nyheter

Starkt kritisk till höjt lönegolv

Siri Hallberg Björklund, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen
Siri Hallberg Björklund, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Byggföretagen ställer sig inte bakom regeringsförslaget om en höjning av lönegolvet för arbetskraftsinvandrare.
– Minimilöner bör inte införas i Sverige, säger Siri Hallberg Björklund på Byggföretagen.

I Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring vill bland annat regeringen höja lönegolvet för arbetskraftsinvandrare från 80 till 100 procent av medianlönen. Så sent som i november höjde regeringen lönegolvet så att arbetare från tredje land ska erhålla 80 procent av medianlönen för att få arbetstillstånd. Något som ledde till omfattande protester från arbetsmarknadens partner och som, enligt Byggföretagen, skulle vara förödande för vissa byggföretag. Även i remissvaret om en höjning till 100 procent är Byggföretagen kritiska och avstyrker därför betänkandet.

– Minimilöner bör inte införas i Sverige, oavsett om det rör tredjelandsmedborgare eller arbetstagare i övrigt. Lönebildningen sker genom förhandling mellan parterna, säger Siri Hallberg Björklund, expert kompetensförsörjning på Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen är ett höjt lönegolv inte heller ett effektivt sätt att bekämpa arbetslivskriminalitet.

– Om syftet är att minska risken för arbetslivskriminalitet och utnyttjande av låga löner, kan systemet förslagsvis utformas så att anställning enbart beviljas hos företag med kollektivavtal, eller enligt branschpraxis. Det krävs även en bättre uppföljning av rådande lagstiftning för att komma till bukt med att personer utnyttjas på arbetsmarknaden, säger Siri Hallberg Björklund.

Byggföretagen anser att lönekravet bland annat är behäftat med följande risker:

  • Det riskerar att kringskära den svenska modellen.
  • Det är inte anpassat till bygg- och anläggningssektorns kollektiva lönesättningar byggbranschen. Därmed riskerar kravet att bli lönedrivande.
  • Lönekravet hotar bygg- och anläggningssektorns kompetensförsörjning. Det gäller inte minst för den gröna omställningen i Norrland där behovet av arbetskraft är så stort att det inte kan tillgodoses av arbetskraft från Sverige.

Ta del av Byggföretagens remissyttrande här.

Betänkande av Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring.