Nyheter

Start för klarröd innovationsarena

Den röda byggnaden ska bli ett kontorshus och en innovationsarena för projekt både under och efter byggperioden. Bild: Tengbom Arkitekter

Byggnationen av Johanneberg Science Park etapp 2, JSP2, på södra Chalmersområdet har startat.
På samma sätt som HSB skapade ett ”Living Lab” bygger Akademiska Hus ett ”Working Lab” där innovationsprojekt ska pågå både under och efter byggnationen.

– JSP2 är den saknade pusselbiten för att skapa en ny entré till södra Chalmers. Här skapar vi en myllrande mötesplats för näringsliv och akademi där experter möter forskare och företag möter studenter, säger Mats Bergh vd Johanneberg Science Park, i ett pressmeddelande. 

JSP2 ska komplettera guldhuset och det svarta huset från Johanneberg Science Park etapp 1 och skapa en sammanhängande samverkansmiljö med tydlig koppling både till Chalmers och till de många företagen i området. 

Den klarröda byggnaden JSP2 ska bli ett kontorshus, på drygt 9 500 kvm med fler än 400 arbetsplatser, och en innovationsarena för projekt både under och efter byggperioden.
 
– I JSP2-projektet utmanar vi oss själva på ett helt nytt sätt. Här vill vi hitta nya lösningar för exempelvis bra akustik i byggnader med trästomme och framtidens samverkansmiljöer i form av ”Active Learning Workshop Room”. Dessutom vill vi utveckla vår organisation och vårt arbetssätt för nå ut med innovationer i hela verksamheten och till branschen i övrigt, säger Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.

Redan nu är flera innovationsprojekt igång och framöver kommer ännu fler att startas både under byggperioden och efter.
I dagsläget har partnerskapsavtal tecknats med Chalmers, Johanneberg Science Park, RISE, IVL, ÅF, Chalmersfastigheter och ByggDialog.

Akademiska Hus satsar totalt cirka 380 miljoner kronor i projekt JSP2.
Inflyttning är beräknad till sommaren 2019.
Målsättningen är att nybyggnationen ska uppnå kraven för Miljöbyggnad Guld.

Fakta: JSP2

Byggstart: Maj 2017

Färdigställande: Sommaren 2019

Bruttoarea: Ca.9 500 kvm nybyggnation

Certifieringsmål: Miljöbyggnad Guld

Hyresgäster: Näringsliv, främst inom samhällsbyggnadssektorn

Verksamhet: Samverkan näringsliv, akademi och samhälle

Byggherre: Akademiska Hus

Samverkansentreprenör: ByggDialog

Arkitekter: Tengbom Arkitekter