Nyheter

Startskott för träsatsning

Under måndagen är det kick off för Trästad 2012. Ett projekt som siktar på att öka byggandet med modern träteknik. Miljövänligare och på höjden är några av framtidsvisionerna.

Cirka hundra arkitekter och representanter från kommuner och beställare deltar under seminariet Trästad 2012 som hålls under måndagen i Stockholm. Arrangörerna Trästad 2012 och Sveriges Träbyggnadskansli vill med seminariet inspirera till fortsatt byggande med modern träbyggnadsteknik.

Enligt Sveriges Träbyggnadskansli tar Trästad 2012 över efter den nationella Träbyggnadsstrategin som regeringen drev 2005-2008. Enligt Niclas Svensson, chef på Sveriges Träbyggnadskansli, har Träbyggnadsstrategin handlat om att få ut fler byggsystem och fler alternativ på bygg- och bostadsmarknaden.

Satsningen har inte varit helt okontroversiell. Bland annat har de moderata riksdagspolitikerna Malin Löfsjögård, Jan R Andersson och Finn Bengtsson motionerat om att man inte får snedvrida konkurrensen i byggmaterial genom att gynna träbyggandet.

Men trots kritiken rullar nu Träbyggnadsstrategin vidare med Trästad 2012. I satsningen ingår bland annat tolv kommuner: Eslöv, Borås, Varberg, Växjö, Västervik, Haninge, Örebro, Falun, Karlstad, Sundsvall, Skellefteå och Lycksele.