Nyheter

”Statliga bolag ska inte vara med och konkurrera”

De privata bygg- och konsultbolagen är inte glada över att staten konkurrerar om kontrakten. Så här svarade några representanter på frågan ”Vad tycker ni om att staten äger bolag som konkurrerar med er i upphandlingar?”

Per-Lennart Berg, pressansvarig på Skanska Sverige:

— Egentligen har vi inte så mycket synpunkter på det, så länge staten kan hålla isär sin roll som beställare och leverantör. Och vi ser inget som tyder på att den inte gör det.

Tomas Carlsson, vd på NCC Construction Sverige:

— Vi tycker att konkurrens är jättebra, men vi tycker inte att statliga och kommunala bolag ska vara med och konkurrera. Med privat kapital kan vi aldrig konkurrera med offentliga skattemedel, eftersom statens resurser i praktiken är outtömliga. Nu har vi bolagen och det är en bra utveckling, att de säljs är nästa steg. Men det riktigt viktiga mellansteget är att bolagen blir transparenta och tydligt visar att de konkurrerar på lika villkor.

Siv Axelsson, personal- och informationsdirektör på WSP:

— Principiellt tycker vi inte om att staten konkurrerar med oss eftersom staten dessutom är köpare. Det innebär en risk för jävssituationen, men den jävssituationen var värre förut. Bolagiseringen är ett steg i rätt riktning, nu är förväntningen i branschen att staten ska sälja av Vectura. Då försvinner problemet.

Sven Kristiansen, nordisk kommunikationschef på Strukton Rail:

— Det är inte den bästa situationen, det bästa vore en fri marknad. Men vi är förhoppningsvis på väg åt det hållet. Den nuvarande situationen är ett steg i rätt riktning. Men det finns inget egenvärde i att staten ska äga produktionsbolag för att bygga och underhålla infrastruktur.

Leif Bertilsson, vd för Grontmij Sverige:

— Jag tycker att det är jättebra att Vectura blir bolag, det är väl en signal att staten kommer att sälja ut. Vi har haft en liknande bakgrund och ägdes tidigare av Stockholm stad, Sydkraft och Försvaret. Men för oss var det bättre att vara helt konkurrensutsatta. Vectura skulle må bättre av en annan ägarstruktur.