Nyheter

Status quo för bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet planar ut på dagens nivå och bygginvesteringarna stiger i avtagande takt.
Nästa år breddas uppgången inom byggindustrin, dock växer samtliga delsektorer i en långsammare takt än i år.
Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Bostadsbyggandet, som vände upp under fjolåret, planar ut efter årsskiftet. Den ekonomiska tillväxten i världen har varit svag både under 2013 och 2014, men utvecklingen går trots allt åt rätt håll.

I Sverige är det fortfarande hushållens konsumtion som väntas driva tillväxten under 2015. Den allmänna konjunkturutvecklingen bidrar till att de privata lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal även 2015.

– Nybyggandet av flerbostadshus blir inte längre det som driver investeringarna. Amorteringskrav, ökade skatter och ett osäkert parlamentariskt läge är inga gynnsamma faktorer för det marknadsstyrda bostadsbyggandet. Även regeringens hantering av viktiga infrastrukturprojekt lämnar mycket övrigt att önska. Trots allt detta ser utfallet för byggsektorn som helhet ut att bli hyggligt nästa år, säger Johan Deremar , nationalekonom Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.