Nyheter

Steget in i 4D

Framtida byggprojektmodeller ska bli lättare att förstå — och mer komplexa än någonsin. <br></br> — 3D är på väg att försvinna. I framtiden handlar det om 4D och 5D, säger Pontus Jakobsson, vd på företaget Sightline.

3D är ett begrepp som vuxit sig starkt vid framförallt byggprojekteringar. Det handlar om visualiseringar av stora byggprojekt, som gör det lättare att se och förstå vad som ska göras. Men nu kommer uppföljarna 4D och 5D på allt bred front.

När föregångaren visualiserar olika byggprojekt kan 4D och 5D lägga till ytterligare dimensioner, berättar Pontus Jakobsson. I byggbranschen handlar det oftast om tids- och kostnadsaspekter.

— Det kan dessutom beröra energiflöden och miljöpåverkan vilket gör det väldigt intressant tycker jag. Speciellt med tanke på att miljömedvetenheten ökar liksom behoven av hållbarhet, säger Pontus Jakobsson, vars företag Sightline utvecklat programvaran neo4.

För Pontus Jakobsson handlar den nya tekniken om att göra det lättare för politiker och lekmän att förstå de beräkningar som forskare tidigare pratat om, men som ingen annan förstått. Till exempel går det att med filmsnuttar illustrera hur flödena kommer att se ut vid olika vägprojekt.

Just detta har redan praktiserats i till exempel Holland men användningen av 4D och 5D kommer att öka också i Sverige, tror han.
— Det kommer att göra det eftersom de nya modellerna kommer närmare verkligheten, säger han.

Programvaran neo4 har redan använts för att visualisera till exempel flytten av Kiruna och ombyggnationen av Slussen i Stockholm.