Nyheter

Stenbrottet i Slite har tystnat

Cementas anläggning i Slite. Bild: Cementa

I söndags löpte Cementas tillstånd att bryta kalk ut. I gruvan arbetar normalt sett 15 personer.

– Produktionen fortsätter som vanligt i fabriken, de som jobbar i gruvan får andra uppgifter, säger Magnus Ohlsson vd på Cementa, till Byggvärlden.

Enligt Magnus Ohlsson har man nu avslutat verksamheten på File Hajdar-täkten, men produktionen av klinker och cement pågår för fullt vid fabriken i Slite med det lager av kalksten som man har byggt upp den senaste tiden.

– Just nu får vi inte bryta kalk, men vi har uppbyggda stenlager och även välfyllda klinkerlager som vi kan mala till cement. Vi äter helt enkelt på våra lager just nu och de räcker i ett par veckor, säger Magnus Ohlsson.

Enligt Ohlsson har man ännu inte börjat hämta sten från Nordkalk, det återstår fortfarande en del myndighetsbeslut innan det är möjligt. Omkring 15 personer arbetar normalt sett i gruvan med att bryta kalksten. Dessa är nu omplacerade till andra verksamheter.

– Det blir förändrade arbetsuppgifter för en del av de medarbetarna. Men det kommer också att uppstå nya jobb om vi ska ta in extern kalksten. Ingen har tvingats gå hem. 

Magnus Ohlssons förhoppning är att ett regeringsbeslut kommer innan den 15 november.
– Då börjar lagren ta slut och det innebär att vi får störningar vad gäller utskeppning av cement från Slite till våra terminaler. När cementen tar slut blir det störningar i byggprojekten.

Cementa har redan gått ut till kunderna och förvarnat om att det kan bli tal om kvotering av cement.
– Det är inget som är aktuellt än, men någon gång i december kommer cementen att ta slut. Men nu väntar vi först och främst in ett beslut från regeringen.

Den 21 september skickade Cementa in ansökan om akut tillstånd för kalkbrytning under en treårsperiod. 14 oktober var sista dagen för remissinstanserna att yttra sig i frågan, flera av instanserna var hårda i sin kritik. Den 16 oktober begärde regeringskansliet kompletterande uppgifter från Cementa med uppgifter om bland annat möjliga skyddsåtgärder för att minska påverkan på grundvattnet. 

Remissinstanserna hade fram till 31 oktober på sig att tycka till om kompletteringarna. I slutet av oktober kungjordes även de senaste justeringarna för berörd allmänhet, som i sin tur har fram till åttonde november att yttra sig i frågan.

– Så ser processen ut, men när regeringen kommer med ett beslut kan jag inte säga något om, säger Victor Thomsen, Pressekreterare hos Per Bolund.