Nyheter

Stimulans för nybyggnation införs

Åsa Romson, Magdalena Andersson, Stefan Löfven och Gustav Fridolin höll pressträff om sin bostadssatsning i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. VD Pelle Björklund från Svenska Bostäder informerar. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet.

För att öka nybyggnationen av hyresrätter föreslår regeringen att en stimulans för nybyggnation införs. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år.

Redan under tisdagen läckte nyheten om minskat ROT-avdrag ut. Åtgärden var ett av dragen för att finansiera ett ökat bostadsbyggande, eftersom regeringen menar att bostadsbristen är ett av de viktigaste hindren för framväxten av nya jobb i Sverige.

På onsdagen presenterade statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson samt klimat- och miljöminister Åsa Romson och utbildningsminister Gustav Fridolin satsningen i sin helhet  vid en presskonferens i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Regeringen föreslår ett stöd till byggande av små och billiga hyresrätter och studentbostäder i kommuner med bostadsbrist. Stödet förväntas både öka nybyggnationen totalt och andelen som utgörs av hyresrätter. Stödet ska alltså finansieras genom förändring av ROT-avdraget och uppgår till 3,2 miljarder kronor/år.

– Sverige behöver investera mer för att klara jobben och framtida konkurrenskraft, och det finns få saker som är så klokt att investera i som att fler människor har en egen bostad, säger statsminister Stefan Löfven.

Stöd gäller nybyggnation som påbörjas från och med idag, den 25 mars 2015, och kommer att vara anpassat utifrån kostnadslägen i olika regioner. Stödet kommer att vara särskilt högt för bostadsytor upp till 35 m2 och innefattar krav på energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt.

Med den föreslagna budgetramen skulle stöd kunna ges till ungefär 15 000 lägenheter per år. Investeringsstödet är en del av regeringens bostadspaket. Där avsätts ytterligare 3,5 miljarder kronor till stöd till kommunerna för ökat bostadsbyggande och effektiviserad handläggning, energieffektivisering av miljonprogrammet, stadsmiljöavtal samt stöd till byggande av äldrebostäder.

För att minska den stora skillnaden på nivå av byggande mellan kommuner med liknande förutsättningar kommer regeringen att presentera tydliga ekonomiska incitament till kommunerna i budgetpropositionen för 2016.