Nyheter

Stockholm har gått om Göteborg på innovativ arkitektur

Svenska arkitekter rankar Stockholm högre än Göteborg på innovativ arkitektur. Det visar en ny undersökning som fasadtillverkaren Cembrit låtit genomföra bland 100 svenska arkitekter. Det är ett trendbrott jämfört med förra året då Stockholm låg sist av storstäderna. Bäst i Sverige är fortfarande Malmö. Generellt tycker arkitekterna att det svenska innovationsklimatet är dåligt och Sverige får ett bottenbetyg bland de europeiska länderna. Toppar listan gör Danmark och Holland.

Det är glädjande att se att Stockholm har fått ett uppsving. Det är viktigt för en huvudstad att satsa på nyskapande arkitektur, säger Anna Ranow, informationsansvarig på Cembrit och initiativtagare till studien.

 Att Stockholm rankats högre i år kan hänga ihop med att staden har haft flera stora byggprojekt under året, såsom Friends Arena och Tele2-arenan, som fått mycket uppmärksamhet.

Det var 23 procent av arkitekterna som uppgav Stockholm som svar på frågan ”Vilken svensk storstad är sämst på arkitektur” jämfört med 62 procent 2011. 54 procent valde Göteborg (48 procent 2011) och 9 procent Malmö (22 procent 2011). 

Generellt tycker arkitekterna att innovationsklimatet i Sverige är dåligt. Det största hindret är att politiker/teknokrater styr för mycket. Det menar 65 procent av arkitekterna. 77 procent anser att Sverige saknar en arkitekturpolitisk vision.

– I Sverige finns ingen bra nationell plan för arkitektur, vilket däremot finns i till exempel Danmark. Dessutom saknar vi en allmän debatt kring arkitekturfrågor. Jag tror att Sverige skulle ha mycket att vinna på om arkitekturfrågorna intog sin rättmätiga plats i kulturdebatten, säger Anna Ranow.

Av de tillfrågade arkitekterna, som består av ett representativt urval för Sverige, anser 76 procent att det går för mycket slentrian i dagens arkitektur. 76 procent anser att akitekturdebatten lyser med sin frånvaro och 77 procent att Sverige saknar en arkitekturpolitisk vision.

Finland har fått en starkare ställning i årets undersökning, då 51 procent förknippar landet med skandinavisk design, jämfört med 27 procent förra året. Danmark är ännu mer framträdande i år med en siffra på 80 procent (66 procent 2011). Bara 32 procent förknippar Sverige med skandinavisk design.

Mer ur undersökningen:

·         Danmark och Holland är de mest innovativa länderna i Europa enligt arkitekterna.

·         Endast 5 procent tycker att Sverige är mest innovativt och i botten på listan ligger Österrike och Portugal med 1 procent.

·         Japan är det arkitektoniskt mest intressanta landet i världen just nu, tätt följt av Kina.

·         Danmark förknippas mest med skandinavisk design, följt av Finland.

·         I framtiden tror arkitekterna att vi kommer att se fler energisnåla hus och ekologiska villor.

·         85 procent menar att arkitekternas visioner ofta blir grovt förvanskade på grund av att entreprenören väljer billigare lösningar och material.

·         Om de själva får välja skulle arkitekterna helst arbeta med kulturella byggnader (52 procent) och skyskrapor (19 procent).

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”3417″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”292″,”width”:”468″}}]]

Om undersökningen:
Cembrit har anlitat PFM research för att genomföra intervjuer med 100 arkitekter som ritar hus, vilket är ett representativt urval utifrån gruppen som helhet. Totalt är ca 5 000 arkitekter verksamma i Sverige. I urvalet ingår inte landskapsarkitekter eller inredningsarkitekter. Undersökningen är utförd på telefon under oktober/november 2012.