Nyheter

Stockholm undersöker varför folk blir så arga

Det är inte bara Slussen som väcker folkets vrede. I Stockholm överklagas nästan hälften av alla planerade projekt varje år. Nu vill staden veta varför vi retar oss på nya projekt, och genomför en undersökning.

– Vi håller på att fråga ut grannarna till ungefär 20 nybyggen. I de flesta av fallen pratar vi med grannarna både före och efter att husen uppförts för att se om de har blivit mer välvilliga efteråt, säger Berit Göransson, utredare på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Undersökningen som staden genomför ska förhoppningsvis vara klar till hösten. I nuläget är det svårt att se några tydliga trender. – Vi kan väl se att många tycks vara nöjda efteråt, även om många tar upp bristen på parkeringsplatser, säger hon. Men det är inte bara i Stockholm som folk överklagar nya projekt. Under 2008 överklagades nästan hälften av de 2?141 detaljplaner som antogs i hela landet, exklusive Västra Götaland. Samtidigt lämnades det in nästan 3?900 överklaganden för bygglov- och förhandsbesked. Det visar Boverkets rapport Uppsikt enligt plan- och bygglagen – Utvecklingen i landet inom plan- och byggväsendet år 2008. Stockholms stad vill nu med sin undersökning veta mer om drivkraften till att folk väljer att överklaga. – Ofta är det grannar som ligger bakom protesterna, som i sin tur försenar projekten och gör dem dyrare, säger Berit Göransson.