Nyheter

Stockholm vill också ha linbana

Förra veckan presenterade trafikkontoret i Göteborg en förstudie om flera nya linbanor i staden. Nu kan en linbana bli verklighet även i Stockholm, skriver Metro.

Det är Kristdemokraterna i landstinget som vill ge stockholmarna ett nytt alternativ till resande mellan Södermalm och Kungsholmen.

– En gondolbana skulle minska restiden med två tredjedelar jämfört med att åka runt med tunnelbanan, säger Karl Henriksson (KD), ledamot i trafiknämnden, till Metro.

Resan över Riddarfjärden skulle ta knappt fyra minuter och KD räknar med en kapacitet på 1 500 resenärer i varje riktning per timme i rusningstid.

Linbanan föreslås gå runt 30 meter ovanför vattnet och ansluta till t-banan på bägge sidor. Partiet lyfter fram hög turtäthet, kort byggtid och miljövänlig drift som några av fördelarna.

Förslaget är ännu inte förankrat hos övriga partier. KD har anlitat ett italienskt företag som nu utreder möjligheter, förutsättningar och kostnader.

Förra veckan presenterade trafikkontoret i Göteborg en förstudie om flera nya linbanor i staden.

Marie Bergström