Nyheter

Stockholmarna föredrar höga hus

Stockholmarna vill ha högre hus medan Göteborgarna och Malmöborna föredrar mindre hus och mer utspridda stadskärnor.

Detta enligt en undersökning som Bergsäker låtit göra.

Storstäderna växer så det knakar. Nybyggnation engagerar, och den utbredda bostadsbristen har blivit ett återkommande inslag i politiska diskussioner.

I en nyligen genomförd undersökning har Bergsäker, som är specialister på omgivningspåverkan vid bygg- och miljöprojekt, frågat svenska storstadsbor om deras inställning till byggande i Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultatet är tydligt, 74 procent anser att det måste byggas mer bostäder.

Men vilken typ av byggnation man föredrar varierar mellan olika landsdelar. Stockholmarna vill ha högre hus  medan Göteborgarna och Malmöborna föredrar mindre hus och mer utspridda stadskärnor.

Trots detta inser boende i samtliga städer behovet av mer förtätade stadskärnor. 52 procent uppger att de är positivt inställda till ökat byggande i stan, även om många gärna ser att man undviker att bygga just där de bor. Undersökningen visar dessutom att en klar majoritet, 61 %, gillar de nya, moderna byggnaderna som byggs.

Inställningen till faktorer som kommunikationer och grönområden skiljer också mellan invånarna i de olika städerna. För Stockholmarna är kommunikationerna särskilt viktiga, en dryg majoritet uppger detta. Om Göteborgarna tvingas välja vad de vill ha mer av kommer grönområden högst upp på listan.

Förtätning påverkar omgivningen där man bor i form av exempelvis begränsad framkomlighet, buller och oväsen.  Mest orolig är man för att utsikten ska försämras (61%).

Oavsett var det byggs vill storstadsborna hållas väl informerade. Hela 80 procent uppger att det är viktigt för dem att vara väl informerade om byggnation i deras närhet.

Mest optimistiska är göteborgarna. På frågan om man tror att hemstaden kommer att vara en bättre plats att bo på om 30 år svarade knappt hälften, 45 procent, av göteborgarna ja. 37 procent av Stockholmarna tror att huvudstaden kommer att vara en bra plats att bo på om 30 år.

Undersökningen är genomförd som webbenkät via PFM Research i november 2014.