Nyheter

Stockholms stad följer inte riktlinjer för sanering

Stockholms stad följer inte Naturvårdsverkets riktlinjer för sanering av förorenad mark. <br></br> — Hade vi följt Naturvårdsverkets riktvärden hade vi förmodligen inte fått ihop kalkylen för bostadssatsningen vid Norra Djurgårdsstaden, säger

Miljöförvaltningen och Exploateringskontoret i Stockholms stad är kritiska mot Naturvårdsverkets nya rekommendationer för marksanering, skriver MiljöRapporten. Främst handlar kritiken om hur stor del av ett bostadsområde som ska saneras.

Miljöförvaltningen har till exempel godkänt att områdena under bostadshusen i det blivande bostadsområdet i Norra Djurgårdsstaden, där 5 000 lägenheter ska byggas, inte behöver saneras lika noggrant som grönområdena runt omkring. Medan Naturvårdsverket anser att hela det blivande bostadsområdet måste saneras lika noga.

— Vi tycker att man ska ha ett långsiktigt perspektiv när man sanerar och ta hänsyn till att huset kan rivas och bli till lekplats. Föroreningarna kanske inte är en risk i dag, men kan bli det i framtiden, säger Helena Fürst vid avdelningen för miljörätt vid Naturvårdsverket, till MiljöRapporten.

Annika Lundqvist Kärnebo, miljöingenjör på Stockholms stads exploateringskontor, är däremot kritisk mot riktlinjerna — som hon anser ofta används som om att de vore krav.

— Konsekvensen blir att det blir onödigt dyrt att sanera, säger hon till MiljöRapporten.