Nyheter

Stockholmsmässan ställer in stora evenemang

Christian Clemens. Foto: Stockholmsmässan.
Stockholmsmässan är en av alla landets arrangörer som inte kommer att kunna genomföra evenemang med över 500 personer, som en följd av de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat om att begränsa folksamlingar på grund av den senaste tidens ökade spridning av COVID -19 i Sverige. Mässarrangören kan i nuläget inte kommentera hur detta påverkar Nordbygg 21-24 april, men besked väntas inom kort.

Stockholmsmässan har löpande följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Efter myndighetens rekommendation på onsdagen om att begränsa folksamlingar för att minska risken för spridning av COVID-19, agerar nu Stockholmsmässan i enlighet med detta.

​​– Säkerhet och hälsa är vår högsta prioritet och detta beslut är en försiktighetsåtgärd för att minska en eventuell spridning av Corona-viruset i samhället. Vi är Nordens största mässanläggning och tillsammans med övriga företag i branschen har vi ett ansvar att ta. Nu ligger fokus på att följa den fortsatta utvecklingen av denna situation och på bästa vis ta hand om medarbetare, samarbetspartners och kunder, säger Christian Clemens, vd på Stockholmsmässan, i ett pressmeddelande.

I dagsläget och i den omedelbara närtiden påverkas den pågående mässan Allt för Sjön, som fick stänga ner på onsdagskvällen. Vilka övriga mässor och event som påverkas och på vilket vis kommer Stockholmsmässan att återkomma till. Nordbygg är inplanerad 21-24 april, men om den går att genomföra finns ännu inga besked om.

 ​​– Vi kommer fortsätta att följa rekommendationer och eventuella beslut från regeringen utan att spekulera i hur lång period vi eventuellt kommer behöva ha stängt för större evenemang, säger Christian Clemens.

– Den här extraordinära situationen påverkar hela vår bransch likväl som samhället i stort och vi förstår att det väcker mycket frågor. Hur detta kommer påverka våra utställare och arrangörer ber vi att få återkomma med så fort som det är praktiskt möjligt. Vi arbetar nu intensivt för att kunna svara på de frågor som uppstår gällande vår verksamhet, till följd av myndigheternas rekommendation, säger Christian Clemens.

De besökare som köpt biljetter till de event som stängs ned kommer att få pengarna tillbaka, skriver Stockholmsmässan.