Nyheter

Stöd till kamp mot kvicksilver

Förra hösten upptäcktes 15 ton kvicksilver i den gamla industritomt som tillhört en nedlagd kloralkalifabrik — mer än dubbel så mycket som förväntat. Nu får Bengtsfors kommun ytterligare 95 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att sanera marken.

Saneringen av den ökända kloralkalifabriken i Bengtsfors som byggdes av Elektrokemiska Aktiebolaget, Eka, har fördröjts. Kostnaderna skenat iväg, inte minst till följd av förra höstens upptäckt att fritt kvicksilver fanns kvar i marken.

Mängden kvicksilver visade sig dessutom handla om femton ton, inte sju ton som var kommunens uppskattning. Därmed har saneringskostnaderna ökat från cirka 170 miljoner kronor till minst 250 miljoner. Jordmassorna har skickats utomlands för sanering av kvicksilvret.

En del byggnader i området har rivits under saneringen, en del ska restaureras alternativt återuppbyggas och dessutom ska ett parkområde skapas.

Naturvårdsverket, för vilket saneringsprojektet är ett av de mest kostnadskrävande hittills, har därför beslutat att Eka-projektet får ytterligare 95 miljoner kronor i saneringsstöd. Förutom kvicksilver är jordmassorna kraftigt förorenade med dioxin. Senare verksamhet som träimpregnering och kemtvätt har i sin tur bidragit med tungmetaller, polyaromatiska kolväten (PAH) samt perkloretylen (PCE).

Det som är ett av Sveriges största saneringsprojekt verkar dock vara på väg att närma sig slutskedet. 93 procent av den totala kvicksilvermängden beräknas vara borttagen.

Nu håller kommunen på att lägga ut en 2 000 kvadratmeter stor geotextilduk på EKA-området som ska förhindra att sediment kommer upp till markytan.

Vid årsskiftet ska saneringen vara helt klar. Bengtsfors kommun har haft huvudansvaret för projekteringen och saneringen, Empirikon ansvarar för projektledningen.

I dag används marken och byggnaderna inom EKA-området bland annat av bilverkstad, bussgarage och bensinstation.

En del av EKA-området kommer att bli ett miljörum där områdets historia ska berättas, och hur saneringen gått till. Samt hur framtida generationer ska förvalta området med tanke på att man inte får gräva i jorden.