Nyheter

Stölder för miljarder från byggarbetsplatser

Kamerabevakning av byggarbetsplats. Foto: Getty Images

Stölder från byggarbetsplatser är ett stort problem för bygg- och anläggningsbranschen. Enligt helt ny statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, anmäldes 8 208 byggstölder under 2019. Men det finns även ljusglimtar i statistiken.

Bygg- och arbetsmaskiner, eldrivna handmaskiner, byggnadsställningar, vitvaror och dörrar är exempel på vad som stjäls. Det samlande värdet på stöldgodset är svårt att uppskatta men ligger sannolikt en bra bit över två miljarder kronor.

– Miljardsvinnet riskerar att leda till högre slutpriser för konsumenten när seriösa bygg- och anläggningsföretag tvingas kalkylera med svinn i anbuden. Polisen behöver mer resurser och tydligare direktiv för att uthålligt kunna verka mot till exempel stöldligor, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Störst var ökningen av antalet stölder i Stockholmsområdet, från 2845 år 2018 till 2915 förra året. Men om man tittar närmare på statistiken så visar det sig att stölderna faktiskt minskat ganska kraftigt i region väst. Från 1648 stölder 2018 till 1471 år 2019. Även i region nord och öst har man sett en minskning av stölderna.

– Jag tror att det beror på att byggföretagen i väst jobbat på ett bra sätt för att förebygga stölderna. Det är samma faktorer som vi ser för att minska andra stölder där ökat medvetenhet och vaksamhet som grannsamverkan har positiva effekter, säger Thomas Fuxbom, presstalesman för Polisen i region väst.

Byggföretagen lyfter fram flera konkreta åtgärder för att få bukt med stölderna. Bland annat vill man ha strategisk bevakning av hamnar och andra utförselvägar för stöldgodset, straffskärpning för inbrottsstöld och bättre samordning på EU-nivå.

– Fler än 20 anmälda stölder per dag är en alldeles för hög siffra, säger Tanja Rasmusson, 
 
Fakta i korthet:

  • 8 208 anmälda byggstölder under 2019 – vilket ger en snitt på över 20 stölder per dag.
  • Byggstölderna har ökat från 6 280 anmälda stölder/år till 8 208 anmälda stölder/år sedan Polisens omorganisering 2015. Ökningen motsvarar 30 procent.
  • Mellan 2018 och 2019 ökade byggstölderna i fyra av sju polisregioner (Mitt, Sthlm, Syd och Bergslagen) medan stölderna minskade i tre (Nord, Öst, Väst).
  • Det samlade värdet på stöldgodset beräknas ligga över 2 miljarder kronor.