Nyheter

”Stoppa korrupta konsulter”

DEBATT. ”Gigantiska projekt pågår i kommunerna där korrupta konsulter får härja fritt”, enligt civilingenjören Karin Törnqvist. Hon försökte tala om för det kommunala bolaget Göteborg Energi att de inte fick vad de betalat för, men ingen lyssnade. Oberoen

Det finns två typer av konsulter: Den ena typen är den som verkligen kan sin sak och levererar. Han eller hon ser till att uppdragsgivaren får det han betalar för. Som projektledare ser han till att leda projektet så att resultatet blir det förväntade och ingenting annat. Han skapar förtroende genom ärlighet, öppenhet och precision. Han säkerställer att mottagaren förstår och kan hantera det man levererat. Om man gjort ett gott arbete hoppas man att få nya uppdrag baserat på sin kompetens och pålitlighet.

Den andra typen ser till att göra så lite som möjligt, inte mer än så. Använder charm och fjäsk i stället för faktiskt resultat. Han gör sej själv oumbärlig genom att inte dokumentera sina egna speciallösningar som bara han kan hantera.

På så sätt skaffar han sig hela tiden mer jobb hos uppdragsgivaren eftersom han gjort sej ”oumbärlig”. Han mörkar problem för att framstå som duktigare än han är. Han ser dessutom till att sälja in sina egna kompisar och tar provision för detta. En liten privat provision till uppdragsgivaren är inte heller främmande för honom.

Drömläget för den andra typen av konsult uppstod i det stora projektet med fjärravlästa elmätare, Mät 2009 hos Göteborg Energi. Norska riskkapitalister såg glittrande visioner i detta referensobjekt och knöt projektledarkonsulten och hans kompisar till sig ekonomiskt och med löften om fortsatta uppdrag. Göteborg Energi satt fast i ett skruvstäd.

I privata företag finns oftast väl inarbetade rutiner och modeller för hur projekt skall drivas och kontrolleras. Detta saknas hos många kommunala bolag som trots det driver gigantiska projekt där den andra (korrupta) typen av konsulter får härja fritt.

Inkompetens hos beställaren utnyttjas och ingen kontrollfunktion finns för att styra och hjälpa till i projekten.

Och fler drömlägen för konsulterna lär komma. Jag hör ju hur spårvagnarna gnisslar och stannar i snömodden, ser biljettsystem som är nästan omöjliga att använda och snart, mina vänner, skall vi ”få” ett biltullsystem… undrar hur bra det blir och vad det kommer att kosta oss Göteborgare?

Det behövs en kompetent, oberoende kvalitetsstyrningsfunktion i de kommunala bolagen, NU, och den ska vara helt öppen mot medborgarna. Detta är enda sättet att ta sig ur korruptionsträsket och bygga grunden för att fler tryggt ska kunna påtala fel. Alla ska kunna göra det jobb vi gjorde på Göteborg Energi utan att riskera sin inkomst och veta att det kommer att tas om hand på rätt sätt i stället för att hamna i chefens papperskorg.

De som i dag till äventyrs vågar ifrågasätta eller visa på problem ställs ut i kylan. Taket på kommunala bolag befinner sig inte mer än en halv centimeter över golvet. Det måste bli full takhöjd, för alla.

Att behöva gå till medierna för att medborgarna (som faktiskt äger det kommunala bolagen) ska få insyn är ett gigantiskt misslyckande för alla ansvariga i den kommunala hierarkin. I fallet med Göteborg Energi fanns ingen som vågade, ville eller hade kompetens att hantera detta på rätt sätt.

Politikerna har nu grävt ner sig och väntar på att stormen ska bedarra. Sen kravlar de sig upp, tar på sig den berömda kappan och vänder den efter den vind som blåser. Har dock svårt att tro att detta är något exklusivt för Göteborg, den goa andan till trots.

Karin Törnqvist

Muthärvan i Göteborg

  • Åklagarmyndigheten granskar en rad fall, som alla berör Göteborgs stad och kommunala bolag samt byggföretag, där man misstänker att det begåtts mutbrott.
  • Göteborg Energi är ett av de kommunala bolag som nu synas av statsåklagare Nils-Eric Schultz, på Riksenheten mot korruption.
  • Karin Törnqvist är civilingenjör och arbetade tillsammans med sin man som konsult åt Göteborg Energi i ett projekt med fjärravläsning av elmätare värt 700 miljoner kronor.
  • När inga chefer lyssnade på hennes kritik av hur projektet genomfördes gick hon istället till SVTs Uppdrag granskning.
  • Med en dold mikrofon spelade hon in när hennes chef försökte ta reda på om hon läckt uppgifter till medierna. Chefen avgick från sin post efter att hon blivit anmäld till Justitiekanslern för efterforskande av källa.