Byggprojekt

Stor anläggning för elektrobränsle byggs i Örnsköldsvik

Flagshipones planerade anläggning
Under nästa år ska anläggningen börja byggas. Bild: Flagshipone illustration

Det svenska projektet inom gröna bränslen, Flagship One, har beviljats miljötillstånd för att bygga den första storskaliga gröna elektrobränsleanläggningen för den marina industrin. Markarbetena som markerar byggfasens första steg är planerade till 2023.

Anläggningen, som ägs gemensamt av Liquid Wind och Ørsted, kommer att byggas i Örnsköldsviks kommun i nordöstra Sverige. Miljötillståndet beviljades av mark- och miljödomstolen i Umeå, elva månader efter att ansökan hade lämnats in.

– Att beviljas miljötillståndet markerar ytterligare en viktig milstolpe och den värdekedja inom sjöfart som planerar att introducera elektrobränsledrivna fartyg på marknaden. Parallellt närmar vi oss ett slutligt investeringsbeslut om Flagship One, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind: 

Även Anders Christian Nordstrøm, operativ chef för Ørsteds vätgas- och Power-to-X-verksamhet, är positiv till beslutet.

Byggstart inom kort

– Jag är mycket glad över att Flagship One-projektet fortskrider i snabb takt. Att producera e-bränslen för sjöfartssektorn är en viktig del av Ørsteds uppdrag att bidra till att minska koldioxidutsläppen från svåromställda sektorer, säger han.

Med tillståndet på plats rycker byggstarten allt närmare.

–Vi kommer börja bygga nästa år. På vägnar av Liquid Wind-teamet vill jag tacka våra partners, supportrar och Swecos ingenjörsteam för deras outtröttliga arbete, vilket har hjälpt projektet att hålla tidsplanen, säger Benny Mai, vice vd för teknik på Liquid Wind. 

Kommunens elbolag ser fram emot att ta nästa steg i processen.

– Vi ser fram emot att vara bland de första i världen som fångar upp och använder biogent kol för att producera elektrobränsle här i Örnsköldsvik. Med tillståndet på plats ser vi fram emot att ta nästa steg tillsammans med Flagship Ones projektteam, Kristina Säfsten, vd för Övik Energy.

Ska återbruka koldioxidutsläpp

Flagship One kommer att anslutas till Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket i Örnsköldsvik.

Anläggningen kommer återbruka koldioxidutsläpp och kombinera dem med förnybar vätgas, som produceras av förnybar elektricitet och vatten, för att generera gröna elektrobränslen.

När anläggningen är i drift, kommer den att leverera 50 000 ton förnybara och fossilfria bränslen till sjöfartsindustrin årligen, med start 2024.