Nyheter

Stor brist på arbetskraft i träindustrin

Enligt en ny undersökning behöver trä- och möbelindustrin rekrytera 2000 personer 2017. Foto: Anna Sjöström.

Under 2017 behöver trä- och möbelindustrin anställa 2 000 personer, både tjänstemän och yrkesarbetare. 

Det visar en ny undersökning från Trä-och Möbelföretagen (TMF).

En undersökning som gjorts av det oberoende Prognoscentret på uppdrag av TMF, visar på ett mycket stort rekryteringsbehov i trä- och möbelindustrin.
Antalet sysselsatta har ökat med över 3 000 personer de senaste året. Under 2017 räknar företagen med ett behov på 2 000 nya medarbetare. Detta förklaras av en stabil konjunktur och framför allt en stark byggkonjunktur.  

En tredjedel av företagen uppger att arbetskraftsbristen är ett hinder för ökad produktion, enligt undersökningen. Företagen uppger också att de har svårt att hitta personer med rätt utbildning.

– Situationen är kritisk eftersom antalet elever på de relevanta utbildningarna är historiskt låg. På sikt är företagens konkurrenskraft hotad, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på Trä- och Möbelföretagen, TMF. 

Resultatet av undersökningen visar en fortsatt trend mot att en allt större del av rekryteringsbehovet utgörs av tjänstemän, framför allt med eftergymnasial teknisk utbildning. Och för de yrkesarbetare som efterfrågas är gymnasiekompetens avgörande. Det handlar till exempel om Industritekniska programmet och Hantverksprogrammet. De yrken som efterfrågas är bland annat CNC-operatörer, ytbehandlare och maskinsnickare.