Nyheter

Stor brist på arkitekter

Charlotta Holm Hildebrand, branschchef på Sveriges Arkitekter. Foto: Joel Nilsson

Den pågående byggboomen gör att arkitektbranschen är nära att slå i kapacitetstaket.
Bristen på utbildningsplatser gör det dessutom svårt att lösa överhettningen på marknaden, enligt branschorganisationen Sveriges Arkitekter.

Sveriges Arkitekters halvårsrapport visar att omsättningen för företagen har ökat med nära en miljard på ett år, samtidigt som arbetslösheten hos Sveriges Arkitekters medlemmar var 0,6 procent i december 2016.

– Vi har ett överhettat läge och det råder stor brist på arkitekter. Bristen kommer att öka eftersom vi har så få utbildningsplatser, säger Charlotta Holm Hildebrand, branschchef på Sveriges Arkitekter.

Både antalet anställda och omsättningen ökade kraftigt under 2016 och ökningen väntas fortsätta även i år. Sveriges Arkitekter ser att många medlemmar har en tung arbetsbelastning och kräver både att antalet utbildningsplatser ska öka och att snabbspår för nyanlända ska förbättras.

Den totala omsättningen ökade mellan 2015 och 2016 med tio procent, från 8,1 till 9 miljarder. Tillväxten är störst hos de större företagen med mer än 50 anställda, vars andel av företagens totala omsättning har ökat från 37 procent 2009 till 46 procent 2015. Flera av de stora arkitektföretagen erbjuder fler tjänster och breddar sina marknader.

FAKTA

Arkitektbranschens nyckeltal:

Omsättning 2015: 9,1 miljarder kronor

Prognos 2016: 9,6 miljarder kronor

Omsättning per anställd 2015: 1,1 miljoner kronor

Rörelsemarginal före avskrivningar 2015: 10 procent

Antal anställda 2015: 8 100

Arbetslöshet bland Sveriges Arkitekters medlemmar i december 2016: 0,6 procent

Källa: Sveriges Arkitketer