Nyheter

Stor löneskillnad mellan manliga och kvinnliga byggingenjörer

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer. Bild: Sveriges Ingenjörer

En ny rapport från Sveriges Ingenjörer visar att de genomsnittliga lönerna för kvinnliga civilingenjörer i branschen ligger knappt 20 procent under männens.

Rapporten Rön om lön och kön bygger på lönestatistik från civilingenjörer och högskoleingenjörer som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

– Det är både beklämmande och förvånade att en bransch som verkligen behöver attrahera ingenjörer med olika kompetenser betalar sina kvinnliga medarbetare så pass mycket lägre löner. Det är något som borde ligga i arbetsgivarnas intressen att styra upp, säger Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand.

I rapporten Rön för lön och kön har Sveriges Ingenjörer sammanställt och analyserat löneskillnaderna mellan kvinnor och män i ingenjörskåren. För ingenjörer verksamma i byggbranschen är skillnaderna särskilt stora. En förklaring är att män oftare har högre positioner som därmed ger en högre lön. Men även när befattning och ansvar är mer lika återfinns kvinnor i den lägre delen lönespannet. Samtidigt som branschen har stora rekryteringsbehov av teknisk spetskompetens för att klara klimatomställning och fortsatt digitalisering.

– Varför ska man som kvinnlig ingenjör välja att söka sig till ett företag där ens kompetens inte värderas, när det finns andra som betalar bättre? Konkurrensen om attraktiva medarbetare kommer att hårdna när fler arbetsgivare erbjuder möjligheten att arbeta på distans. Det är upp till bevis om inte byggbranschen ska gå miste om duktig arbetskraft, säger Ulrika Lindstrand.

Sveriges Ingenjörers rapport visar även att skillnaderna mellan män och kvinnors ingångslöner befäst, från att några år tillbaka ha visat på en minskande trend. Skillnaden, som gäller alla ingenjörsgrupper, uppgår nu till drygt 1100 kronor. Liknande lönedifferens ligger kvar bland som befinner sig ytterligare fem år in i karriären.

– Många ingenjörsarbetsgivare pratar om att de gärna vill se fler kvinnor söker sig till dem. Då kan de inte samtidigt skicka signalen att kvinnors kompetens värderas lägre säger Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand.

Om Rön om lön och kön
Rapporten har kartlagt skillnaden mellan kvinnliga och manliga ingenjörs löner. Underlaget bygger på lönestatistik från totalt 72 000 yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

För ingenjörer med anställning inom byggbranschen ser skillnaderna ut så här:

Civilingenjörer:
Kvinnor, avtalsområde bygg: 51 800 kronor
Män, avtalsområde bygg: 63 900 kronor

Högskoleingenjörer:
Kvinnor, avtalsområde bygg: 42 200 kronor
Män, avtalsområde bygg 47 900 kronor

Ta del av hela rapporten här.