Nyheter

Stor ökning av byggkonkurser

Konkurserna inom byggindustrin ökade 35 procent i januari i år jämfört med samma period 2016.

Det visar statistik från UC.

Januari månad visar på ökande antal företagskonkurser, vilket är ett stort trendbrott mot tidigare års konkursstatistik över månaden.

Bygg är en av de drabbade branscherna. I januari 2016 gick 55 byggbolag i konkurs. I januari i år var det 77 företagskonkurser inom bygg.

Även inom bevakning, utbildning och kommunikation ökade konkurserna kraftigt i januari 2017. Detaljhandeln går mot strömmen och visar en positiv trend. Där har konkurserna minskat med 32 procent.

UC har mätt antal konkurser i förhållande till antal aktiva företag.