Nyheter

Stor ökning av nya lägenheter i flerbostadshus

Flest nybyggda lägenheter per invånare fanns i Uppsala län. Foto: Getty Images

Under 2018 färdigställdes 42 844 i bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, det är 20 procent fler än året innan och det högsta antalet sedan 1973.
Flest nybyggda lägenheter 2018, per invånare, fanns i Uppsala län.
Det visar en sammanställning från SCB.


Under 2018 färdigställdes 42 844 i bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. Det är 20 procent fler än året innan och det högsta antalet sedan 1973 då strax över 53 700 bostadslägenheter blev klara i flerbostadshus.

I småhus färdigställdes ytterligare 12 032 lägenheter vilket är något färre än under 2017. Utöver detta så gav även ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 495 lägenheter.

Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2018 uppgår därmed till 58 371 lägenheter.

I 16 av landets 21 län färdigställdes fler lägenheter genom nybyggnad under 2018 än under året innan. Strax över hälften, 54 procent, av de färdigställda lägenheterna finns utanför de tre storstadsområdena. Det är första gången sedan 1997 det tillkommer fler nybyggda lägenheter utanför storstadsområdena än inom dessa.

Flest nybyggda lägenheter per invånare fanns i Uppsala län där 9,7 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Därefter kommer Kronobergs län med 9,0 lägenheter. I Västernorrlands län färdigställdes 1,2 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 5,4 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

Under 2017 var de flesta nya lägenheterna som färdigställdes i flerbostadshus bostadsrätter men under 2018 är återigen de flesta lägenheterna hyresrätter, 52 procent av lägenheterna i flerbostadshus blev hyresrätter och 48 procent bostadsrätter.

Regionalt är variationen mellan upplåtelseformerna dock större. I Stor-Stockholm är det fortfarande vanligare med bostadsrätter, närmare 7 av 10 nya lägenheter i flerbostadshus är här upplåtna med bostadsrätt. I Stor-Malmö och utanför storstadsområdena är situationen den motsatta, cirka 6 av 10 nybyggda lägenheter är här hyresrätter.

I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes en lägenhet med 2 rum och kök. Över 16 000 lägenheter var just 2 rum och kök vilket är mer än var tredje lägenhet.

Små lägenheter ökar förhållandevis mer än större, 24 procent eller över 5 000 fler lägenheter som är 2 rum eller mindre tillkom under året jämfört med 14 procent eller drygt 2 000 lägenheter som har 3 rum eller fler.

Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är 59 m2 och motsvarande för ett småhus är 143 m2.

Av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus som färdigställdes under 2018 är 4 557 klassificerade som så kallade specialbostäder. Bland dessa finns 2 388 studentlägenheter och 1 420 lägenheter för äldre eller funktionshindrade.

Utöver nybyggnation så gav även ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 3 495 nya lägenheter vilket är ungefär 4 procent  fler än under 2017. Ungefär 80 procent av dessa lägenheter tillkom genom att lokaler byggdes om till lägenheter och 12 procent tillkom genom att vindar inretts som lägenheter.

Under 2018 påbörjades även rivningar av totalt 540 lägenheter i flerbostadshus. Detta är cirka 100 lägenheter fler än under 2017 men fortfarande ett av de lägsta uppmätta antal rivna lägenheter sedan statistiken började produceras 1949.

Den vanligaste rivningsorsaken är att göra plats för nya bostäder vilket gällde för strax över 80 procent. Endast 3 procent av lägenheterna har uthyrningssvårigheter som orsak för rivningen.