Nyheter

Stor ökning av studentlyor

Byggandet av studentbostäder kommer att öka kraftigt i år medan byggandet av bostäder för äldre förväntas öka betydligt nästa år.

Det visar Boverkets Bostadsmarknadsenkät som presenterades på tisdagen.

Boverkets årliga bostadsenkät bland landets kommuner visar en fortsatt stor brist på bostäder.

Mer än hälften av de 290 kommunerna svarar att de har ett underskott på bostäder i kommunen som helhet. Störst är bostadsbristen i storstäderna och högskoleorterna.

Boverkets sammanställning ger också en tydlig signal om att ett centralt läge är viktigt, oavsett om man bor i Stockholm eller Haparanda.

– Vi ser ett stort tryck på centralorterna. Många kommuner anger att de har ett underskott på bostäder just i centralorten, men inte i övriga delar. Man vill ha bra kommunikationer och närhet till service, säger Anna Andersson, en av rapportförfattarna.

Bristen på boende för unga och studenter är ett ännu större problem. 62 procent av kommunerna uppger att de har ett underskott på bostäder för ungdomar och 25 av 43 högskolekommuner har ett underskott på studentbostäder.

Enligt enkäten finns det 4 700 ungdomsbostäder i Sverige, bara 370 fler än förra året.

När det kommer till rena studentbostäder verkar det dock finnas hopp. Många kommuner bedömer att byggandet av studentbostäder kommer att öka kraftigt framöver.

– Vi vet att kommuners bedömningar ofta är optimistiska, men det här visar ändå att det finns en stark aktivitet. Hela 39 kommuner förväntar sig att det kommer att byggas studentbostäder under 2014-2015. Det är en stor förändring jämfört med för några år sedan, säger Hans-Åke Palmgren, ekonom på Boverket.

Den ökade aktiviteten gäller inte bara studentbostäder.

– Bostadsmarknadsenkäten tyder på att bostadsbyggandet i Sverige ökar något under 2014, men ännu mer under 2015, säger Hans-Åke Palmgren.

Extra positivt ser det ut för äldre som behöver bostad. Under 2015 väntas en stor ökning av påbörjade bostäder i särskilda boendeformer för äldre.

Ur rapporten

I Boverkets Bostadsmarknadsenkät svarar Sveriges kommuner på frågor om läget på bostadsmarknaden och om dera förväntningar på framtiden. Här är en sammanfattning av årets enkät:

  • Över hälften av kommunerna gör bedömningen att de har underskott på bostäder i kommunen som helhet. Det finns framför allt ett behov av billiga och små bostäder.
  • Fler kommuner genomför insatser för att underlätta för ungdomar att få en egen bostad.
  • Byggandet av studentbostäder förväntas öka kraftigt redan under 2014.
  • Drygt 10 000 allmännyttiga bostäder såldes under 2013. Trots det minskade inte det allmännyttiga beståndet nämnvärt då bolagen byggde och köpte över 9 950 bostäder under samma period.