Nyheter

Stor ökning av utstationerad arbetskraft inom bygg

Totalt var 34 000 personer anmälda som utstationerade i byggbranschen 2021. Foto: Arbetsmiljöverket

55 000 personer kom till Sverige för att arbeta som utstationerade och anmäldes till Arbetsmiljöverket under 2021. 34 000 av dessa jobbar inom byggbranschen.
–  Vi ser en stor ökning av anmälda utstationerade som jobbar på byggen, inte minst i Västerbotten och Norrbotten, säger Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

När pandemin lamslog världen 2020 var det färre som kom hit för att arbeta, sammanlagt 39 700 personer. Men förra året blev det en uppgång igen, till 55 000 personer. Det visar Arbetsmiljöverkets årsrapport för 2021.

Den största branschgruppen är byggverksamhet. Totalt var 34 000 personer anmälda som utstationerade i byggbranschen förra året. Det är en markant ökning jämfört med 2020 då siffran var cirka 20 000. På andra plats 2021 kom tillverkningsindustrin med 13 500 utstationerade arbetstagare.

–      Vi ser en stor ökning av anmälda utstationerade som jobbar på byggen, inte minst i Västerbotten och Norrbotten, säger Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Flest från Polen

Det är våra grannländer i öst som står för det största antalet utstationerade arbetstagare i byggbranschen. Allra flest kommer från Polen, 5800 utstationerade 2021. På andra plats kommer Litauen och trea Lettland.

Utstationerade arbetstagare i byggbranschen 2021

Polen: 5 801
Litauen: 4 622
Lettland: 2 756
Slovakien: 1 952
Estland: 1 135
Irland: 1010
Kroatien: 878
Tyskland: 677
Finland:  672
Storbritannien: 523
Förklaring: Uppskattat antal arbetstagare/individer som utstationerats i Sverige under minst en dag under 2021 inom byggkoderna 41,42,43
Källa: Arbetsmiljöverket    

De flesta antalet utstationerade arbetstagarna jobbar i Stockholms län, följt av Västra Götaland, Skåne, Västerbotten och Norrbotten.

Anställda som skickas till Sverige på uppdrag av sina utländska arbetsgivare för att jobba här en begränsad tid ska anmälas till Arbetsmiljöverket som utstationerad arbetskraft.

Källa: Arbetsmiljöverket