Nyheter

”Stor okunskap om <br></br> krisens risker”

Det finns en stor okunskap bland svenska företagsledare om risken att drabbas av uteblivna betalningar från kunder. Och risken är extra stor i byggbranschen. Det menar Mikael Szabo, Sverigechef på kreditförsäkringsbolaget Coface, och pekar på fyra sätt at

Finanskrisen och lågkonjunkturen har lett till ett ökat antal konkurser. En konkurs kan drabba även det kraschade företagets leverantörer. Risken att drabbas av uteblivna betalningar ökar.

Den risken är extra stor i byggbranschen, menar Mikael Szabo.
— I byggbranschen bygger verksamheten som i få branscher på lånefinansiering. Det handlar om massiv, långvarig finansiering, som tycks urholkas just nu. Bankerna omprövar tidigare kreditbeslut och byggprojekt läggs på is, säger han.

Mikael Szabo ger fyra råd till hur företagsledare kan skydda sina bolag (se här intill). Råden är extra viktiga i kristider och i exportsituationer.
— Ett företag i Ungern kanske måste betala dubbelt så mycket för sina lån. Då är det inte kunden som har blivit sämre utan banksituationen i ett annat land som har förändrats. Och det är nog ett svenskt företag som säljer till det ungerska företaget helt ovetande om, säger han.

I Sverige har det inte varit så vanligt att begära kreditupplysningar, menar Mikael Szabo.
— Det beror nog på en inbyggd säkerhetskänsla, man litar på att systemet fungerar och tror att affärssäkerheten i andra länder är ungefär likadana. Men kreditupplysning är något man borde syssla mer med i den här krissituationen, säger han.

Mikael Szabo talar naturligtvis i egen sak när han säger att fler företag borde köpa kreditförsäkring. Men han menar att han drivs av en önskan att minska skadorna:
— Jag mår bättre av att företag inte går i konkurs. Jag får en inkomstökning genom situationen i dag, men vi betalar ut mycket mer i skador än ökningen av inkomst. Vi vill uppnå att skadesituationen globalt blir mindre, säger han.

I Sverige är det få företag som försäkrar sig mot uteblivna betalningar.
— Med europeiska mått mätt är de svenska företagens benägenhet att försäkra sig fruktansvärt låg. Den är långt under 1 procent, medan den är åtminstone 2 procent i Tyskland, säger Mikael Szabo.

Men de senaste två månaderna har Coface sett en ”oerhörd stegring” i intresset för kreditförsäkringar.
— När skogen brinner vill alla ha brandförsäkring, säger Mikael Szabo.

Och anmälningarna från försäkringstagarna om uteblivna betalningar har också ökat hos alla kreditförsäkringsbolag, enligt Szabo:
— Mängden rapporter om uteblivna betalningar har gått upp med över 30 procent det senaste kvartalet, säger Mikael Szabo.
En kreditförsäkring kostar omkring en halv procent av företagets omsättning.

Szabos råd till företagsledare

Mikael Szabo, Sverigechef på kreditförsäkringsbolaget Coface, ger fyra råd till hur företagsledare kan skydda sina bolag:

1. Ta kreditupplysning på varje nytt företagdu ingår affärsförbindelse med.

2. Ta kreditupplysning minst en gång per år, helst två gånger per år, även på gamla kunder.

3.Om en kund börjar släpa efter med betalningar, skaffa dig en ordentlig överblick över kundens finansiella situation. Om den inte är tillfredsställande, vidta genast inkassoåtgärder.

4.Skaffa dig en kreditförsäkring mot uteblivna betalningar.

Många chefer anser att kreditrisken inte ökar

Coface har genomfört en undersökning bland företag med en omsättning mellan 20 och 500 miljoner.

Av chefer inom icke-exporterande företag anser:

38 procent att kreditrisken i Sverige kommer att öka de närmate 24 månaderna

56 procent att kreditrisken i Sverige inte kommer att öka de närmaste 24 månaderna

7 procent vet ej

Av chefer inom exporterande företag anser:

17 procent att kreditrisken i det land dit deras export går kommer att öka de närmaste 24 månaderna

73 procent att kreditrisken i det land dit deras export går inte kommer att öka de närmaste 24 månaderna

18 procent vet ej