Nyheter

Stora energipriset till Dalarna

Landstinget i Dalarna blev vinnare när teknikkonsultföretaget Sweco delade ut Stora Energipriset för 25:e året i rad. Genom att halvera sin energiförbrukning klarar landstinget redan riksdagens värme- och elförbrukningsmål för 2020.

— Landstinget i Dalarna är det energieffektivaste landstinget i Sverige och Landstingsfastigheter har arbetat långsiktigt med energifrågan, säger jurymedlemmen Karin Annerwall Parö som är vd för Swecos installationsverksamhet.

Jan Sjöberg, fastighetschef på Landstingsfastigheter, anser att det finns mycket pengar att spara på att bli mer energieffektiv. Han pekar på flera faktorer som gjort att Landstinget i Dalarna lyckats minska energinotan: en målmedveten, långsiktig satsning på energihushållning med mätning och resultatuppföljning samt investeringar i ny och energieffektiv teknik i samband med ombyggnationer.

— Vi har även arbetat med incitament för dem som sköter driften av anläggningarna och satsat på att ändra beteendet hos dem som använder fastigheterna. Bland annat har vi arbetat med miljökontrakt där de kliniker och vårdavdelningar som jobbar aktivt med energifrågan får sänkt hyra, säger Jan Sjöberg.

Prisutdelningen skedde under torsdagen på Moderna Museet i Stockholm.