Stora planer för Uddevalla

Stora planer för Uddevalla
Tre höghus samt ett antal fyravåningshus och radhus. Ett nytt bostadsområde planeras i Uddevalla. Totalt kan nästan 200 lägenheter byggas om projektet går i hamn.

Det är NCC som står bakom det planerade bostadsområdet som ska byggas i området vid Folkets Park. Det rör sig bland annat om tre fyravåningshus och tre stycken punkthus på sex till sju våningar. Dessutom planeras det för ett antal radhus. Totalt rör det sig om cirka 200 lägenheter.

— Fast planarbetet är bara påbörjat. Just nu är förslaget ute på samråd, säger Lars-Göran Petersson, avdelningschef på NCC Boende, Region Väst .

Allmänheten har kommit med synpunkter på att det inte är planerat för hyresrätter och att det byggs i ett anrikt rekreationsområde. Vad säger du om det?

— Vi vet faktiskt inte ännu om det blir hyresrätter eller ej. Det kan bli uppemot 80 stycken som mest. Sedan är de gamla husen som står där nu, från Folkets Park-tiden, nedgångna. De har inte underhållits på flera år och kan knappast stå kvar. Dessutom vill vi spara de finaste delarna av parkområdet.

Liljewalls Arkitekter har skissat på de planerade bostäderna, som kan stå klara 2014-2015, om allt går enligt planerna.

Relaterade artiklar

NCC bygger ut vattenverk i Umeå
Bygger nytt kafferosteri och huvudkontor
Tecknar bostadskontrakt värt 380 miljoner
Skanska bygger ny bussdepå i New York för 5 miljarder