Nyheter

”Störst förändring på betongsidan”

Johnny Kellner redovisade delar av en pågående SBUF-studie om material. Foto: Susanne Bengtsson

Är det bäst för miljön att bygga i trä eller betong?

En studie om materialvalets betydelse pågår, och delar av den presenterades på ett seminarium hos Veidekke.

– Störst förändring ser vi på betongsidan, säger Johnny Kellner, representant för SBUF och idégivare för studien.

Redan under Almedalsveckan 2016 höll Veidekke ett seminarium där en ny studie presenterades och som visade att så mycket som 80 % av koldioxidutsläppen kan ske under byggprocessen – och inte under förvaltningsskedet.

– Byggbranschen har ett stort ansvar och är en lika stor klimatbov som personbilstrafiken. Byggprocessens klimatpåverkan stod 2016 för cirka 15 procent av Sveriges totala årliga koldioxidutsläppet på 54 procent. Byggreglerna tar dock bara hänsyn till driftsfasen, säger Johnny Kellner, tidigare teknik- och miljöchef på Veidekke och nu en av rapportförfattarna.  
Det stora intresset för fjolårets resultat har lett till vidare studier inom ämnet. På tisdagen redovisades en delrapport av den studie som bedrivs inom ramen för SBUF.

Olika stommars utsläpp av klimatgaser har studerats. I studien ingår fem, i övrigt lika, flerbostadshus där stommarna antingen utgjorts av en ny miljövänligare betong jämfört med den förra studien eller av trä.

– Vi har tittat på fem olika stomtekniker. Det är bara materialen vi tittat på, i övrigt har vi neutraliserat förutsättningarna och använt ett och samma referenshus, säger Johnny Kellner.

I de preliminära LCA-beräkningarna har man tittat på faktorer som stommar, transporter, installationer och spill.

Ett första resultat visar att träalternativen har en något lägre utsläppsfaktor. Till exempel så framgår att volymelement av trä har mindre klimatpåverkan än en VST-stomme av betong för det aktuella referensprojektet.

– Men studien är inte klar än. Vi ser dock störst förändringar på betongsidan. Faktorer som kan påverka resultatet är till exempel torktider i form av eventuellt längre produktionstid. För trähus får man inte tappa för mycket i boyta på grund av tjockare bjälklag vid ljudklass B.  

I studien tittar man också på garage i flerbostadshus.

– Garage är en stor belastning. Det genererar cirka sex till sju ton koldioxid per lägenhet.

Johnny Kellner betonar att studien inte tar ställning för något enskilt byggmaterial.

– Alla material har sin plats och är viktiga för framtidens byggande.

Han är förvånad över den respons studien har mötts av.

– Branschen har verkligen varit intresserad av studien och jag har för första gången fått tacka nej till intressenter.

Studien kommer att färdigställas under våren 2018.

 
FAKTA

Fem olika stomtekniker LCA-analyseras mot samma referenshus (Svensak Bostäders projekt Blå Jungfrun):

1.     Platsgjuten betongstomme (VST) Svesnka Bostäder

2.     Betongelement med håldäcksbjälklag, strängbetong

3.     Ytterväggar med lätta stålreglar med stomme av betong, NCC

4.     Volymelement av trä, Lindbäcks Bygg

5.     Massiv stomme av trä, stora Enso

Bakom SBUF-studien står bla a Sveriges Byggindustrier, KTH, Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)  och stora delar av byggindustrin.