Störst lönelyft för byggare

Störst lönelyft för byggare
Lönerna inom byggbranschen ökade med i genomsnitt 3,2 procent under årets första nio månader jämfört med 2012.
Lönerna inom byggbranschen ökade med i genomsnitt 3,2 procent under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år. Det är den största ökningen bland alla branscher, visar en rapport från Medlingsinstitutet.

Medlingsinstitutets årliga rapport över löneläget i Sverige visar att de som jobbar inom byggbranschen har anledning att vara glada.

För dem ökade lönerna med i genomsnitt 3,2 procent under januari-september jämfört med samma period året innan. Det är den högsta löneökningen bland alla branscher som ingår i undersökningen.

Industrin fick nöja sig med löneökningar på i genomsnitt 1,7 procent och lägst ökning hade de som jobbar med information och kommunikation, där ökningen låg på 0,9 procent.

Marie Bergström

Ur rapporten ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2012”

·         cirka 37 000 arbetsdagar gick förlorade på grund av konflikt mellan arbetsgivarorganisationer och fack. Av dem hör cirka 32 000 till strejker i byggbranschen.

·         den genomsnittliga lönen i Sverige var 29 000 kronor.

·         löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar sakta.

·         könsfördelningen mellan kvinnligt och manligt dominerade yrken håller på att jämnas ut.

·         reallöneökningen för år 2012 blir drygt 2 procent.