Nyheter

Störst potential finns i sol och vind

De miljöteknikslag som växer snabbast i Europa är vind och sol. Men hur många jobb som hamnar i Sverige beror på den svenska politiken. Det säger Tomas Kåberger, generaldirektör på Energimyndigheten.

Var jobben hamnar beror till stor del på den politik som förs. Såväl Tyskland som Danmark har genom medveten politik byggt upp en stark solcells- och vindkraftindustri.

Tomas Kåberger säger att att konkurrensen om miljöteknikjobben ökar i Europa.
— Den lokala marknaden, som till exempel satsningar på forskning och utveckling och stöd till demonstrationsanläggningar, blir allt viktigare för att locka företag.

Han tycker att Sverige hittills varit bra på att skapa jobb inom bioenergi, men det ser också lovande ut för vindkraften.
— Att det pågår en stor utbyggnad av vindkraften i Sverige tror jag också är skälet till att till Vestas flyttade sitt nordeuropeiska huvudkontor till Malmö. Jag tror de tycker den svenska marknaden är mer intressant än den danska, säger han.

Det finns möjligheter att skapa jobb även inom solområdet.
— Ett bra exempel är Siemens i Finspång som är stora på solvärmeturbiner.

I Sverige finns många miljö­teknikföretag på randen till kommersiellt genombrott. När Energimyndigheten annonserde ett stöd på 875 miljoner kronor för demonstrationsanläggningar kom 39 ansökningar in. De sökande ville ha över 7 miljarder kronor och för bland annat förnybara drivmedel, vågkraft och solceller.